Sveden

Sveden är en bergsmansgård utanför Falun1 där en av mina förfäder, Daniel Isaksson (1610-1680), var bergsman.2 3 Sveden är dock betydligt mer känt för andra personer som härstammade från hans familj. Daniel Isaksson fick med sin andra hustru Anna Petersdotter (?-1697) många barn, som alla tog namnet Svedberg (Swedberg) efter gården. Bland dessa barn märks:

1. Jesper Svedberg (1653-1735). Professor i Uppsala, biskop i Skara 1703-1735. Var en av sin tids mest betydande inom Svenska kyrkan, och låg bland annat bakom 1695 års psalmbok. Se Svenskt Biografiskt Lexikon.
Jesper Svedberg var gift 3 gånger, däribland (2) 1697 med Sara Bergia (1653-1720), syster till Anna Bergia (c. 1655-1711) vars barn tog namnet Klingberg.
Jesper Svedbergs barn (alla i hans första äktenskap4) adlades alla 1719 med namnet Swedenborg,5 däribland Emanuel Swedenborg (1688-1772), som började som naturvetenskapsman och tekniker, men så småningom blev världsberömd mystiker och teologisk författare. Efter hans död bildades särskilda Swedenborgskyrkor (bl.a. i Stockholm) som en egen gren av kristendomen. Emanuel Swedenborg dog och begravdes i London, men har senare flyttats till en sarkofag i Uppsala domkyrka. Se Svenskt Biografiskt Lexikon.

2. Barbro Svedberg (?-1706). Gift med kronobefallningsman Johan Moraeus (?-1698) i Falun.
Deras son Johannes Moraeus (1672-1742), stadsläkare i Falun, köpte ut Sveden från övriga arvingar.
Johannes dotter Sara Lisa Moraea (1716-1806) gifte sig 1739 på Sveden med Carl Linneaus, senare adlad von Linné (1707-1778), se Svenskt Biografiskt Lexikon.

3. Peter Svedberg (1644-1692), adlad Schönström. Brukspatron på bl.a. Jönsarbo i Västmanland. Gift 1680 med Anna Maria Behm (c. 1660-1688).
Deras dotter Anna Catharina Schönström gifte sig med professor Olof Rudbeck d.y. (1660-1740) i Uppsala, och deras dotter Anna Margareta Rudbeck (1698-1752) med Paco Hårleman (1694-1763).6
Peter Svedbergs svärfar Albrecht Behm (c. 1615-1679) ägde flera järnbruk i Gästrikland, däribland Forsbacka bruk som genom Peter och Anna Maria så småningom ärvdes av deras svärson Olof Rudbeck,7 och sedan hans svärson Paco Hårleman.
Jag härstammar från Pacos dotter Ulrika Charlotta Hårleman (1735-1775), som föddes på Forsbacka 1735.8

Min härstamning från Peter Svedberg/Schönström:

 1. Peter Svedberg, adlad Schönström (1644-1692), g.m. Anna Margareta Behm (c. 1660-1688).
 2. Anna Catharina Schönström (1681-1717), g.m. Olof Rudbeck d.y. (1660-1740).
 3. Anna Margareta Rudbeck (1698-1752), g.m. Paco Hårleman (1694-1763)
 4. Ulrika Charlotta Hårleman (1735-1775), g.m. Carl Gustaf Skogh (1723-c. 1788)
 5. Anna Margareta Skogh (1757-1843), g.m. Gabriel Holmberg (1769-1817)
 6. Lovisa Charlotta Holmberg (1796-1846), g.m. Gustaf Rahm (1787-1831)
 7. Anna Matilda Rahm (1824-1881), g.m. Per Gustaf Lyman (1822-1905)
 8. Gustaf Leonard Lyman (1848-1937), g.m. Emma Carolina Sofia Boström (1856-1936)
 9. Gerda Karolina Lyman (1882-1965), g.m. Torsten Serrander (1875-1940)
 10. Sara Serrander (1908-1969), g.m. Carl Klingberg (1905-1990)
 11. Ulla Carlsdotter Klingberg (1934- ), g.m. Bo Janson (1933-2004)
 12. Svante Janson (1955- )
Sveden, ”Linnés bröllopsstuga”. Foto Calle Eklund, Wikipedia
Emanuel Swedenborgs grav i Uppsala domkyrka

Noter:

 1. Ca 5 km från Falu centrum.
 2. Dvs han var delägare i Falu gruva och hade, förutom jordbruket, en hytta där han framställde koppar av malm därfrån.
 3. Daniel hade vuxit upp på bergsmansgården Främsbacka strax intill, och köpte Sveden av sin hustrus moster Brita Michelsdotter 1640.
 4. Jespers första hustru var Sara Behm (1666-1696), syster till hans svägerska Anna Maria Behm som var gift med hans bror Peter Schönström, se 3.
 5. Både söner och döttrar adlades, men adelsskapet kunde bara ärvas vidare genom sönerna.
 6. Peter Svedberg gifte om sig 1689 med Anna Maria Reenstierna (1662-1729). Han hade 4 barn i första äktenskapet och 3 barn i det andra. Ett av barnen i andra äktenskapet är dottern Sara Helena Schönström (1691-1779) som gifte sig med Johan Löth-Örnsköld och bl.a. fick sonen landshövding Per Abraham Örnsköld (1720-1791) som givit namn åt Örnsköldsvik. (Alltså ett barnbarn till Peter Svedberg.)
 7. Ett arvsskifte skedde 1731 då Forsbacka tillföll Olof Rudbeck.
 8. Forsbacka ärvdes senare av hennes bror Paco Hårleman d.y. och hans son, med såldes ur släkten Hårleman 1796. Det hamnade långt senare hos en annan gren av min släkt, men det är en annan historia.