Personregister

Klicka här för ett personregister med ett urval släktingar.

Registret innehåller födelse- och dödsdatum samt länkar till sidor med mer information.

Registret är långtifrån komplett, och innehåller huvudsakligen närmare släktingar från 1800- och 1900-talen.