Svante Janson: min skolgång

Min tentamensbok från universitetet 1968

Jag själv (Svante Janson, född 21/5 1955) hade en ovanlig skolgång. Jag lärde mig läsa och skriva själv när jag var 4 år, och började snart läsa populärvetenskapliga böcker i olika ämnen (först astronomi) och mammas gamla skolböcker i bl.a. kemi. Jag gick första klass i grundskolan normalt (1962-63), men sedan gick jag, efter överenskommelse mellan mina föräldrar och lärare och rektor, bara på vissa lektioner i min klass (kanske hälften, och en termin inga alls), samtidigt som jag följde lektioner i vissa ämnen i olika klasser på läroverket i Borlänge. Efter höstterminen 1965 (när jag alltså gick, partiellt, i åk 4) blev jag helt befriad från grundskolan.

Jag tog studentbetyg i kemi 1965 (när jag var 9 år), följt av matematik och biologi 1966 och fysik 1967. Jag började läsa universitetsmatematik 1966. Jag läste först två terminer på korrespondens (Hermods) 1966-67, och fortsatte sedan på distans vid Göteborgs universitet, där jag 21/12 1967 fick dispens att bli formellt inskriven (trots att jag bara hade 4 studentbetyg), och sedan skrev in mig (2/1 1968, 12 år) och tenterade trebetygskursen i januari 1968. Därefter studerade jag i Uppsala (formellt inskriven 5/9 1968) , men jag bodde kvar hemma i flera år till, och sedan hos en faster med familj i Uppsala. Jag tog fil. kandidatexamen 2/2 1970 och fil. doktorsexamen 21/5 1977.

En mer detaljerad beskrivning finns på Berättelser (kräver lösenord)

Några kopior:

Radioprogram Barnaministeriet 2017: Svante var ett underbarn

En dagsvers om mig av signaturen Kajenn (Caj Lundgren), illustrerad av Fibben Hald, SvD 30/8 1967.