Klingbergson

Bröderna Carl Gustaf (1743-1836) och Otto Wilhelm (1752-?) Klingberg (söner till Carl Klingberg och Hedvig Bolin) bytte 1807 namn till Klingbergson, vilket visas av följande tidningsannons (liksom av diverse senare notiser i kyrkoböcker):

InrikesTidningar18071103
Undertecknade Bröder, som för detta hetat Klingberg, hafwa äfwensom wår slägt, nu och för framtiden, till skillnad från andra slägter med lika namn, antagit namn af Klingbergson; hwilket ödmjukast tillkännagifwes. Carl Gust. Klingbergson på Torsby, Otto Wilh. Klingbergson på Utterrud. (Inrikes tidningar 3/11 1807)

Såvitt känt hade dock Carl bara en dotter och Otto varken hustru eller barn, så denna gren Klingbergson av släkten Klingberg omfattar bara nedanstående 4 personer (inklusive Carl Gustafs hustru) i tabell 1 och 2, och kanske även systern Ulrika Christina i tabell 3, alla bosatta i Värmland i början av 1800-talet.

Det verkar inte ha funnits några andra som tagit sig namnet Klingbergson, och det finns inga Klingbergson nu för tiden (i alla fall inte i Sverige).


TABELL 1

Carl Gustaf Klingberg, senare Klingbergson, född 29/8 1743 i Sigridstorp (= Stjärnsunds bruk, senare kallat Dohnafors bruk) i Askersunds landsförsamling (Närke), död 11/1 1836 i Marielund, Östmarks socken (Värmland). Son till Carl Klingberg och Hedvig Bolin. Senast 1777 bruksinspektor på Bada bruk  i Fryksände socken (Värmland). Var 1795-1806 kamrer och inspektor på Krontorps bruk i Visnums socken (Värmland). Flyttar 1806 som brukspatron till Torsby i Fryksände socken, och byter namn till Klingbergsson. Flyttar efter några år (nu pensionerad?) till Västanå i samma socken, och flyttar efter hustruns död 1817 till dottern med familj i Östmark (Värmland), och bor hos dem (i Östmark och sedan i Sunne) tills både svärson och dotter dött; flyttar slutligen tillbaka till Östmark och dör där 1836, 92 år gammal.
Gift 25/11 1777 med Anna Stina Schröder, född 5/10 1860 i Fryksände socken (Värmland), död 9/10 1817 i Västanå, Fryksände socken, dotter till brukspatron Olof Denis Schröder (1732-1806) och Stina Ågren (1730-1798).

1 barn:

Hedvig Ulrika Klingbergson, född Klingberg, född 19/7 i Bada bruk i Fryksände socken (Värmland), död 20/1 1831 i Sunne (Värmland).
Gift 5/7 1808 med Nils Frychius (22/11 1766 – 5/11 1827), komminister i först Östmark och sedan Sunne. (Han efterträdde i Östmark sin far Magnus Frychius, som var förste prästen i Östmarks församling).
3 barn (med namnet Frychius): Anna Carolina (24/6 1809 – 3/8 1863), Maria Ulrika (11/1 1811 – 7/4 1813), Nils (27/9 1817 – 14/3 1829).

Carl Gustafs föräldrar Carl Klingberg och Hedvig Bolin flyttar till honom 1773, och bor sedan hos honom tills de dör 1782 resp. 1805.


TABELL 2

Otto Wilhelm Klingberg, senare Klingbergson, född 8/6 1752 i Sigridstorp (= Stjärnsunds bruk, senare kallat Dohnafors bruk) i Askersunds landsförsamling (Närke), död efter 1807. Son till Carl Klingberg och Hedvig Bolin. Inspektor på Utterud, Nors socken (Värmland) åtm. 1799-1807, och då ogift. Vidare öden okända, men tycks inte vara kvar i Utterud 1811.


TABELL 3

Ulrika Christina Klingberg, född 20/4 1747 i Sigridstorp (= Stjärnsunds bruk, senare kallat Dohnafors bruk) i Askersunds landsförsamling (Närke), död efter 1812. Dotter till Carl Klingberg och Hedvig Bolin; Carl Gustafs och Otto Wilhelms syster. Gift 1768 med prosten Lars Ihrstadius (18/2 1722 – 30/7 1798) i Bjursås (tidigare gift med Ulrikas kusin Anna Margareta Klingberg). Flyttar 1802 som änka till sin bror Otto Wilhelm på Utterud. Senare flyttar hon till sin bror Carl Gustaf där hon bor åtm. 1812-1814, och kallas då liksom han Klingbergsson i husförhörslängden. (Men hon stod som ”prostinnan Ihrstadius” i Utterud, så det är oklart vad hon egentligen kallades.) Det är okänt var och när hon dog, men enl. Westerås Stifts Herdaminne dog hon ”hos sin broder i Wermland” (antagligen en av dessa två, men okänt vilken).