Elfbrink

Namnet Elfbrink togs av Olof Elfbrink (1773-1835); det togs senare även av hans bröder Daniel (1763-1841), Jan (1768-1818), Per (1770-1851) och Nils (1782-1837).

Släkten Elfbrinks ursprung och Olof Elfbrinks familj beskrivs på sidan Elfbrink, Elfstrand och Göransson. Se även Olof Elfbrinks möderne samt Svenskt Biografiskt Lexikon: Släkten Elfbrink.

För andra grenar av släkten se Elfbrink på Väddö, Skärplinge Gästgivaregård, Elida Elfbrink, Elfgren, Olof Elfbrinks syskonsöner, I, Olof Elfbrinks syskonsöner, II, samt I klammeri med rättvisan.

En detaljerad fullständig redovisning av alla grenar av släkten finns nu i artikeln Släkten Elfbrink (66 sidor, inklusive olika appendix).

Olof Elfbrinks gren visas nedan.TABELL 1.

Olof Elfbrink (1773-1835) och Ulla Elfbrink född Elfstrand (1787-1844)

Olof Elfbrink född 28/9 1773 i Västanå, Älvkarleby socken, död 17/10 1835 i Gävle. Bondson, men flyttade 1788, vid 15 års ålder, från familjens bondgård till Gävle där han tog namnet Elfbrink. Han fick bostad och jobb hos sin fars kusin, grosshandlaren Daniel Elfstrand (1748-1815), först som betjäntpojke men eftersom han visade stor duglighet avancerade han snart till bokhållare och sedan kontorschef. 1802 blev Olof Elfbrink kompanjon i firman Dan. Elfstrand & Co, och flyttade till eget hus, och 1807 gifte Olof Elfbrink sig med chefens dotter (och sin syssling) Ulla Elfstrand. 1810 drog sig Daniel Elfstrand tillbaka från affärerna, och Olof Elfbrink blev ledande i firman. Olof Elfbrink köpte dessutom 1814 och 1819 (i två omgångar) Mackmyra bruk. Han fick 1826 titeln kommerseråd. Se vidare Svenskt Biografiskt Lexikon: Olof Elfbrink.

Gift 14/6 1807 med Ulrika (Ulla) Elfstrand, född 21/10 1787 i Gävle, död 20/8 1844 i Gävle, dotter till grosshandlare Daniel Elfstrand D:son (3/4 1748 – 10/2 1815) och Karin Lidman (18/8 1755 – 6/7 1789).

3 barn:

1. Daniel (5/8 1808 – 17/5 1846). Grosshandlare, en tid i firman Elfbrink & Norman tillsammans med grosshandlaren August Norman. Hade 1845 Sveriges fjärde största rederi (störst var Dan. Elfstrand & Co). Riksdagsman 1840-41.

Daniel Elfbrink (1808-1846)
Daniel Elfbrink (1808-1846)

2. Katarina Charlotte (12/9 1810 – 24/8 1885). Gift 24/2 1834 med grosshandlaren Gustaf Luth (1800-1863) i Gävle.

3. Wilhelm (14/3 1813 – 16/5 1870), se tabell 2.TABELL 2

Wilhelm Elfbrink (1813-1870) och Sofie Elfbrink, född Göransson (1817-1860)

Wilhelm Elfbrink, född 14/3 1813 i Gävle, död 16/5 1870 i Gävle.
Grosshandlare. Bildade firman Elfbrink & Luth med svågern Gustaf Luth (1800-1863), se tabell 1.

Gift (1) 26/12 1837 med sin kusin Ulrika Sofie Göransson, född 22/11 1817 i Gävle, död 12/5 1860 i Gävle.

Gift (2) 29/7 1867 med Karolina Kristina (Lina) Ekstedt, född 27/6 1821 i Valbo, död 13/1 1904 i Gävle, dotter till länsmannen i Valbo Carl Jacob Ekstedt och Johanna Kristina Tellbom. Länsman Ekstedt mördades 1833, och den då 12-åriga Lina fick flytta till familjen Elfbrink. Lina och Daniel Elfbrink (se tabell 1) förlovade sig, men Daniel dog 1846 innan de hann gifta sig, på vad som skulle ha varit första lysningssöndagen. Daniel testamenterade dagen före sin död sin förmögenhet till Lina, men hon avstod större delen till Daniels syskon. Långt senare gifte sig alltså Lina istället med Daniels bror Wilhelm, då änkling med utflugna barn. Se vidare sidan Lina Ekstedt, gift Elfbrink.

3 barn, alla i första äktenskapet:

1. Maria Erika Julia (25/3 1839 – 28/11 1918). Gift 1/12 1859 med friherre och bruksdisponent Oskar Sebastian von Otter (1835-1905). Bodde 1859-1873 i den för dem byggda herrgården Sofiedal i Valbo, på Mackmyra bruks ägor; 1873-1887 i Steninge slott, och därefter i Stockholm.

2. Emma Sofia Wilhelmina (23/5 1842 – 3/6 1910). Gift 12/11 1863 med Wilhelm Fogelmarck (1835-1893). Se sidan Fogelmarck.

3. Anna Charlotta Josefina (4/1 1844 – 2/4 1913). Gift 13/11 1865 med Christian Lundeberg (1842-1911), brukspatron på Forsbacka, riksdagsman i första kammaren 1886-1911 och statsminister 2/8 – 7/11 1905 då han lyckades förhandla fram en fredlig upplösning av unionen med Norge. Se sidan Lundeberg.


En fiktiv Elfbrink
Peter Elfbrink är namnet på huvudpersonen i romanen Onans bok av Ola Klingberg, själv Elfbrink-ättling. (Bonniers, 1999. Adlibris, Bokus)