Fogelmarck

Namnet Fogelmarck eller Fogelmark1 togs vid olika tillfällen på 1600- och 1700-talen av flera olika personer från Fågelås socken i Västergötland (strax söder om Hjo); namnet tog de uppenbarligen från socknens namn, som tidigare stavades Fogelås. Några av dessa personer i Fågelås, släkt med varandra, finns i tabell 1-3 nedan. De följande tabellerna visar framförallt vår gren av släkten, som härstammar från Peter Fogelmarck (1766-1829), se tabell 3.

Förutom denna släkt finns också några andra släkter Fogelmark; däribland en från Hjo som kan vara släkt med vår gren, och en såvitt känt helt orelaterad släkt från Småland. (Båda fortlever idag, med stavningen Fogelmark.)

Det finns nu (2021) 12 personer över 16 år i Sverige som heter Fogelmarck (alla ättlingar till Emil Fogelmarck nedan eller ingifta) och 62 som heter Fogelmark (ingen av dessa hör till nedanstende släkt, men mer avlägset släktskap är möjligt för en del av dem).

Mer om släkten Fogelmarcks historia kan läsas i:


TABELL 1

Sven Kristiansson född 1670, död 13/2 1752 i Karlsberg, Fågelås socken. Son till Kristian Nilsson och Ingrid Nilsdotter. Bonde.

Gift med Margareta Andersdotter.

Flera barn, däribland:

Christian Fogelmarck född 14/6 1700 i Lunnebacken, Fågelås socken, död 12/5 1741 i Habo (Västergötland). Kyrkoherde i Habo 1731. Den förste kända som tog namnet Fogelmarck.
Gift 1731 med Elisabeth Beata Seth, född 1695, död 1781. 5 barn.

Nils, född 16/10 1705 i Lunnebacken, Fågelås socken, död 27/10 1759 i Ängatorp, Fågelås socken. Se tabell 2.


TABELL 2

Nils Svensson, född 16/10 1705 i Lunnebacken, Fågelås socken, död 27/10 1759 i Ängatorp, Fågelås socken. Son till Sven Kristiansson och Margareta Andersdotter (tabell 1). Bonde.

Gift med Sara Olovsdotter.

Flera barn, däribland:

Christian Fogelmark, född 6/12 1740 i Lunnebacken, Fågelås socken, död 4/9 1824 i Avesta. Tog namnet Fogelmark, liksom sin farbror.
Regementsfältskär vid Bohusläns regemente; bruksläkare i Avesta från 1801.
Gift 2 gånger. 8 efterlevande barn. Hans ättlingar fortlevde i flera generationer i Strömstad.

Stina Fogelmark, född 22/9 1738 i Lunnebacken, Fågelås socken. Gift och bor (åtminstone 1778-1781) i Partille.

Petter Fogelmark, född tvilling 23/3 1745 i Lunnebacken, Fågelås socken, död 24/1 1807 i Stockholm. Tog namnet Fogelmark, liksom sin bror och farbror.
Källarmästare på ”Stockholms vapen” på Mosebacke i Stockholm.
Gift 18/6 1780 med Christina Elisabeth Söderholm, född ca 1750, död 4/6 1808 i Stockholm. 2 efterlevande barn.

Sara Margareta, född tvilling 23/3 1745 i Lunnebacken, Fågelås socken, död 1/4 1815 i Krusahem, S. Fågelås socken. Se tabell 3.

Olof Fogelmark, född 7/12 1748 i Lunnebacken, Fågelås socken, död före 1813. Gift 1779. 3 döttrar.


TABELL 3

Sara Margareta Nilsdotter, född 23/3 1745 i Lunnebacken, Fågelås socken, död 1/4 1815 i Krusahem, S. Fågelås socken. Dotter till Nils Svensson och Sara Olovsdotter (tabell 2).

Gift 1/1 1766 med Anders Jonsson, född 2/6 1730 i Lilla Alme, Fågelås socken, död 22/3 1773 i Karlsberg, Fågelås socken. Bonde.

Flera barn, däribland:

• Peter Fogelmark född 7/10 1766 i Övergraven, Fågelås socken, död 30/10 1829 i Västervik. Se tabell 4.


TABELL 4

Peter Fogelmarck (1766-1829)
Peter Fogelmarck (1766-1829)

Peter Fogelmark född 7/10 1766 i Övergraven, Fågelås socken, död 30/10 1829 i Västervik. Son till Anders Jonsson och Sara Margareta Nilsdotter (tabell 3). Tog namnet Fogelmark, liksom sina morbröder och morfars bror.
Praktiserade på 1780-talet hos sin morbror källarmästaren Petter Fogelmark (tabell 2) och flyttade sedan till Karlskrona där han själv blev källarmästare. Fick ekonomiska problem efter en eldsvåda 1790 och flyttade 1792 eller 1793 till Västervik, där han fortsatte som källarmästare och även var handelsman; han blev även rådman. Var bl.a. direktör för brännvinsbolaget i Västervik. Riksdagsman i borgarståndet 1817.

Gift 6/11 1791 i Väsby (Skåne) med Ulrika Dorotea Olin, född 4/12 1764 i Fridlevstads prästgård (Blekinge), död 11/6 1833 i Västervik, dotter till prosten och kyrkoherden i Väsby Nils Olin (1723-1806) och Eva Beata Törngren (1732-1812).

11 barn, varav 9 blev vuxna, däribland:

• Fredrik August född i Västervik 11/7 1801, död i Västervik 20/11 1868. Se tabell 5.


TABELL 5

Fredrik August Fogelmarck (1801-1868)
Fredrik August Fogelmarck (1801-1868)

Fredrik August Fogelmarck född i Västervik 11/7 1801, död i Västervik 20/11 1868. Son till Peter Fogelmark och Ulrika Dorotea Olin (tabell 4).
Gick till sjöss redan 1814. Var 1821-1848 kofferdikapten2 och förde åtskilliga fartyg, bland annat till Nordamerika och Sydamerika. Led skeppsbrott två gånger. Blev 1855 allvarligt sjuk utanför Västafrikas kust, på sin första resa till Ostindien, och fick föras i land i Kapstaden varefter han nödgades sluta som kapten. Istället grundade han det första skeppsklareringskontoret i Västervik, med namnet ”F. A. Fogelmarck & Son”.3 Från 1857 portugisisk vicekonsul i Västervik.

Gift 14/1 1828 i Västervik med Christina Charlotta Wæfver, född 7/10 1804 i Västervik, död 14/11 1864 i Västervik, dotter till handlande Jakob Magnus Wæfver (1762-1831) och Johanna Sofia Kylander (1781-1810).

4 barn:

1. Viktor August Henning född 27/12 1828 i Västervik, död 27/3 1852 i Rio de Janeiro. Sjökapten. Troligen ogift.

2. Fredrik Emil Theodor född 1/1 1833 i Västervik, död 28/12 1904 i Stockholm. Professor i matematik. Se Emil Fogelmarck.

3. Axel Johan Wilhelm född 10/5 1835 i Västervik, död 13/5 1893 i Valbo. Se tabell 6.

4. Petter Edvard Magnus Robert född 23/6 1838 i Västervik, död 15/9 1909 i Västervik.
Student i Uppsala. Avlade sjökaptens- och ångbåtsbefälhavareexamen och var någon tid till sjöss, varefter han 1862 gick in i faderns firma F. A. Fogelmarck & Son i Västervik, där han bedrev skeppsklarering, ångbåtskommissionärsskap och speditionsrörelse. Från 1869 rysk vicekonsul och fransk konsulsagent i Västervik. Från 1890 även lärare vid Västerviks navigationsskola. Stadsfullmäktig i Västervik och flera år fullmäktiges vice ordförande. Delägare i Västerviksposten sedan dess bildande 1889, och ledamot av dess styrelse ett par år.
Gift 14/12 1866 med Julia Amalia Mortana Smitt, född 1843 i Halmstad, död 3/4 1909 i Västervik.
5 barn, däribland Hjalmar (1866-1946), se Svenskt biografiskt lexikon: Hjalmar Fogelmarck.4TABELL 6

Wilhelm Fogelmarck

Axel Johan Wilhelm Fogelmarck född 10/5 1835 i Västervik, död 13/5 1893 i Valbo. Son till Fredrik August Fogelmarck och Christina Charlotta Wæfver (tabell 5). Brukspatron.
Utexaminerad från Ultuna lantbruksläroverk 1857. Blev samma år underlärare vid Gävleborgs lantbruksskola i Åby i Valbo, som 1858 flyttade till kungsladugården Vall, också i Valbo. Han blev där föreståndare och förste lärare 1861, och förblev det tills lantbruksskolan flyttade till Hälsingland 1889. Därefter arrenderade och brukade han Vall till sin död, varefter änkan fortsatte arrendet och bodde på Vall till några år före sin död.
Ägde genom sin hustru hälften av Mackmyra bruk, där familjen bodde om somrarna, samt av Forsbacka bruk; bruken drevs gemensamt med svågern Christian Lundeberg (1842-1911), gift med Anna Charlotta Josefina Elfbrink (1844-1913), och de grundade även tillsammans Mackmyra sulfitfabrik 1889.
Ledamot av riksdagens första kammare 1877-1879. Ledamot av Gävleborgs läns landsting 1872-1893 och dess ordförande 1876-1893. Ordförande för kommunalstämman i Valbo. V. ordförande i Gävleborgs läns hushållningssällskap.
Direktör5 i Korsnäs sågverk, i Gävleborgs enskilda bank och i Gävleborgs läns sparbank.
Ledamot av Kungl. Lantbruksakademien 1889.
RVO, RNO. Gävleborgs läns hushållningssällskaps guldmedalj 1878.

Gift 12/11 1863 i Gävle med Emma Sofia Wilhelmina Elfbrink, född 23/5 1842 i Gävle, död 3/6 1910 i Stockholm, dotter till Wilhelm Elfbrink (1813-1870) och Ulrika Sofie Göransson (1817-1860).

Se även artikeln Emma Fogelmarcks arvsskifte 1910-11.

Emma Fogelmarck f. Elfbrink

4 barn:

1. Sofi Wilhelmina Charlotta född 12/12 1864 på Vall i Valbo socken, död 31/1 1924 i Stockholm.

2. Anna Julia Karolina född 15/4 1867 på Vall i Valbo socken, död 4/10 1953.
Gift 3/10 1895 med Erland Theodor Klingberg, född 29/6 1866 i Hällefors, död 22/7 1938.
Se även Anna Fogelmarcks studentexamen.

3. Siri Emma Axelina född 30/8 1868 på Vall i Valbo socken, död 27/2 1944.
Gift 15/10 1910 med kapten Fredrik Gripensvärd (adliga ätten 2183), född 14/11 1865 på Strömsta säteri i Teda socken (Uppland), död 3/5 1942.

4. Wilhelm född 27/11 1872 på Vall i Valbo socken, död 8/3 1873 på Vall i Valbo socken.

Wilhelm och Emma Fogelmarck hade även en fosterdotter Helene Thomée (1862-1943).


Källor:

Svenskt Biografiskt Lexikon: Fogelmarck
Fritiof Hedström, Släkten Fogelmark el. Fogelmarck fr. Fogelås socken, Västergötland (1919)
• Stig Fogelmarck, Rum i tiden (Bonniers 1990).
• Kyrkoböcker från Fogelås, Västervik m.fl. församlingar.


Noter:

  1. Stavningen varierar mellan olika personer, och tidigare ibland för samma person (det var nog inte så noga). Vår gren har använt stavningen Fogelmarck sedan 1800-talet.
  2. kapten på handelsfartyg
  3. Namnet tillkom när sonen Robert blev delägare 1862. Firman fortsattes inom familjen till 1941.
  4. Hjalmars hustru Sigrid Maria f. Lindegren (1875-1919) dog på Mackmyra 30/8 1919, vid ett besök hos släktingarna där. Se Sophie Klingbergs dagbok 1908-1922: Oktober månad 1919, sid 130.
  5. motsvarar idag nog styrelseledamot