250 år sedan Olof Elfbrink föddes 2023

Den 30 september 2023 bjöd Svante Janson och Julie White släkten till Älvkarleby och Gävle, för att fira att det var 250 år sedan Olof Elfbrink föddes i Älvkarleby den 28 september 1783 (Svantes morfars mormors farfar). Vi samlades vid Älvkarleby kyrka och åt sedan lunch på resturang Kungsådran. Vi for igenom Olofs födelseby Västanå, och fortsatte till Gävle. I Gävle gjordes ett kort stopp på Elfbrinksgatan, som ligger i de gamla hamnkvarteren där grosshandlarna Elfbrink hade lagerbodar mm, och en kort vandring i de kvarter där Olof Elfbrink och hans söner bodde och verkade. Därefter besöktes Elfbrinkska gravkoret där de och många efterkommande är begravda. Släktträffen avslutades med fika i närheten vid Gavleån, med utsikt över ån mot herrgården Vall där Olofs sondotter Emma Elfbrink bodde sedan hon gift sig med Wilhelm Fogelmarck. Deltagare var ättlingar till Olof Elfbrink, närmare bestämt till hans barnbarnsbarnbarn Wilhelm Klingberg (1902-1994) och Carl Klingberg (1905-1990) med respektive. (Generation 6, 7 och 8, se bilderna nedan.)
Under släktträffen berättades om Olof Elfbrink och hans efterkommande; se en rätt kort sammanfattning. För mer detaljer, läs mer på följande länkar, och ytterligare länkar där:
om Olof Elfbrink och hans barn och barnbarn; där finns också länkar med information om Olof Elfbrinks förfäder i Älvkarleby och Valbo, liksom om hans syskon som också tog namnet Elfbrink, och deras avkomlingar
om Elfbrink, Elfstrand och Göransson
om Elfbrinkska gravkoret
om var i Gävle Olof Elfbrink och andra förfäder bodde
om Vall
om familjeföretaget Daniel Elfstrand & Co.
om hur förmögna de var

Bilder på deltagarna generationsvis (räknat med Olof Elfbrink som generation 1):

Generation 6 med ingifta: Wilhelm, Ulla, Eva, Ingela
Generation 7 med ingifta: Jonas, Julie, Svante, Anna, Carl, Rickard, Karin
Generation 8 med resp.: Olof, Malin, Silviu, Embla, Hektor, Oskar, Sofie, Axel