Carl Kristoffer Klingberg och Eva Margareta Pfeiff

Carl Kristoffer Klingberg född 27/7 1780 på Villingsbergs bruk, död 11/4 1867 i Lillkyrka prästgård (Närke). Prost och kyrkoherde i Lillkyrka och Ödeby församlingar. Son till Jonas Klingberg (21/8 1733 – 9/11 1796) och Hedvig Lovisa Juliana Löwenborg (1750 – 22/8 1816).
Gift 19/4 1814 i Örebro med stiftsjungfru Eva Margareta Pfeiff, född 23/12 1781 på Yvre gård i Tierp (Uppland), död 30/12 1851 i Lillkyrka, dotter till häradshövdingen Johan Pfeiff (29/7 1736 – 16/4 1795; adliga ätten 945) och Eva Charlotta Halenius (28/3 1747 – 30/1 1795).

7 barn, alla födda i Ödeby prästgård:

1. Carl Jonas född 4/2 1815, död 23/8 1884 i Hardemo (Närke). Kyrkoherde i Kvistbro 1863-1872, därefter kyrkoherde i Hardemo. Gift 20/5 1856 med sitt forna nattvardsbarn Maria Augusta Kellgren (31/7 1831 – 2/9 1911).

2. Eva född 14/4 1816, död 24/10 1834, också i Ödeby prästgård. Ogift.

3. Clas Adolf född 4/11 1818, död 18/11 1834, också i Ödeby. Gymnasist i Strängnäs.

4. Mathilda Charlotta född 7/1 1820, död 13/8 1875 i Knista komministergård Nedre Östa (hos sin syster Hedvig och hennes man). Ogift.

5. Erland Theodor född 17/8 1821, död i Uppsala 19/2 1914. Gift 1854 med Sophie Kristina Charlotta Amalia Baalack. Se även Klingberg, översikt.

6. Hedvig Augusta född 27/10 1822, död 14/1 1912 i Frustuna (Södermanland). Gift 2/10 1860 med Per Olof Hellman (18/5 1823 – 13/8 1890), komminister i Knista och Hidinge församlingar.

7. Emanuel Knut född 5/3 1825, död 1/4 1905 i Björkvik (Södermanland). Prost och kyrkoherde i, i tur och ordning, Askersund, Arboga och Björkvik. Gift 3/12 1866 med Hilma Maria Elisabeth Svedberg (24/5 1842 – 5/12 1909).

Sedan Carls Klingbergs far dött 1796, försörjde sig Carl från 1797 som informator på en rad olika platser. Han blev student i Uppsala 1801 men fortsatte försörja sig som informator medan han studerade ”både för prästen och för graden”. Prästvigd 24/6 1807. Filosofie magister1 i Uppsala 1809 och därför jubelmagister 1860. Pastorsadjunkt i Lillkyrka och Ödeby församlingar 1810, komminister 1814 och kyrkoherde där 1838; prost 1840. (Lillkyrka och Ödeby församlingar bildade tillsammans ett pastorat; kyrkoherden bodde i Lillkyrka och komministern i Ödeby.) Stiftets senior (dvs äldste präst) från 1866.

”Prosten K. var en ordningens man och gick grundligt tillväga i sina ämbetsåligganden, synnerligast vid husförhören, som ej slutade, förrän mörkret inbröt. Det var ej rådligt att då stå svarslös, när prosten frågade; han var en sträng och sträf man samt något retlig och ombytlig till lynnet.” (Klaës Alfred Hagström, Strengnäs stifts herdaminne, 1901)

Eva Margareta Pfeiff förlorade bägge sina föräldrar som 13-åring; hon bodde därefter först (till 1799) hos Jacob von Engeström2 och hans hustru Beata Sofia Benzelstierna på Kipplingeberg i Bälinge socken (Uppland) och sedan (1800-1806) hos sin förmyndare3 löjtnant Ulrik August Söderhielm och hans hustru Charlotta Ulrika Strömbeck4 på Stynsberg i Tierps socken, bara 7 km från barndomshemmet Yvre. Carl Klingberg var informator på Stynsberg 1804-1805, och man kan anta att det var genom hans förmedling som Eva Margareta 1806 flyttar till Carls mor, änkefru kamrerskan Hedvig Lovisa Juliana Klingberg, född Löwenborg, i Örebro. Där bor hon tydligen kvar tills hon och Carl gifter sig i Örebro 19/4 1814.

Eva Margareta Pfeiff härstammade i rakt nedstigande led från Anna Grundel, syster till fältmarskalken friherre Simon Grundel Helmfelt, och på grund av detta har flera av hennes ättlingar innehaft Helmfeldska släktstipendiet när de studerat vid Uppsala universitet. Se Pfeiff, Grundel och Helmfelt.1
Motsvarar nuvarande filosofie doktor.


2
Jacob von Engeström (1735-1802), tidigare kansliråd. Dömdes 1792 till 3 års fängelse för inblandning i konspirationen mot Gustav III; satt fängslad först en kort tid på Vaxholms fästning och sedan på Uppsala slott. Nu frigiven sedan 1795.


3
Jag antar att Eva Margaretas far innan han dog utsett Ulrik August Söderhielm (en annan adelsman på en gård i närheten, och antagligen en god vän, men såvitt jag kan finna inte en nära släkting) till förmyndare åt henne. (Och kanske även åt hennes syskon; endast en bror, Johan Daniel, var myndig, och det bara sedan två veckor när fadern dog; modern hade dött ett par månader tidigare). När Eva Margareta gifter sig 1814 står i Örebro vigselbok att skriftligt samtycke lämnats av både hennes förmyndare Ulrik August Söderhielm och av hennes bror Carl Fredrik Pfeiff (den ende kvarlevande brodern). Även Eva Margaretas bror Carl Fredrik och hennes syster Brita Charlotta bodde några år var på Stynsberg (1798-1802 resp. c. 1807-1809).


4
Ulrik August Söderhielm (adliga ätten 1306) var född på Tolvfors bruk i Valbo, som ägdes av hans far Erik Söderhielm. Han gifte sig med Charlotta Ulrika Strömbeck 28/12 1792 på Valbo masugn. Carl Magnus Strömbeck och hans mor Sara Högberg, som sålde varsin halva av Mackmyra bruk till Olof Elfbrink 1814 resp. 1819, var Charlotta Ulrikas bror resp. mor. (Valbo masugn hörde till Mackmyra bruk, och innan Carl Magnus Strömbeck byggde Mackmyra herrgård c. 1800 bodde bruksägarna på en herrgård vid Valbo masugn.)


Källor och mer läsning:

Erland Th. Klingberg, Slägten Klingberg, Gefle, 1906.

Svenska Släktkalendern 1915-16, 1919, 1936, 1967, 2007.

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor, Stockholm, 1925-1936. (von Engeström, Pfeiff, Söderhielm)

Klaës Alfred Hagström, Strengnäs stifts herdaminne, del 4, Strengnäs,1901, sida 417.

Kyrkoböcker från Bälinge, Lillkyrka (örebro län), Tierp, Valbo, Ödeby, Örebro.