Emil Fogelmarck

Emil Fogelmarck (1833-1903)
Emil Fogelmarck (1833-1904)

Emil Fogelmarck var född 1/1 1833  i Västervik, död 28/12 1904 i Stockholm, son till Fredrik August Fogelmarck (1801-1868) som var kofferdikapten (dvs kapten i handelsflottan), senare skeppsklarerare samt portugisisk vicekonsul, och hans hustru Christina Charlotta, född Waefver (1807-1864), se Fogelmarck, översikt.
Emil blev student i Uppsala 1849 och filosofie magister (= filosofie doktor) i matematik 1857 med en avhandling De integralibus definitis inter fines imaginarios. (Han utsågs till primus vid promotionen, dvs den främste bland de 51 som promoverades det året i Uppsala.) Året därpå, i januari 1858, blev han adjunkt i matematik och mekanik vid Tekniska högskolan (KTH, som då hette Teknologiska institutet) i Stockholm där han verkade resten av sitt liv. Han blev 1875 professor i matematik,1 och pensionerades 1899. Han var också KTHs bibliotekarie från september 1858 ända till 1902, med undantag för en femårsperiod.

Emil Fogelmarck gjorde stora insatser som lärare vid Tekniska högskolan, där han gav betydelse åt den tidigare försummade högre matematiken med dess tekniska tillämpningar. Han skrev också flera läroböcker i matematik. (Han bedrev däremot ingen forskning, till skillnad från dagens professorer på KTH.)

Porträttet ovan hänger på matematiska institutionen på KTH. Det har donerats till KTH av Emils svärdotter Kate Fogelmarck, född af Ugglas (1893-1980).

Se även Emil Fogelmarck i Svenskt biografiskt lexikon samt Fritiof Hedström, Släkten Fogelmark el. Fogelmarck fr. Fogelås socken, Västergötland (1919).

Några läroböcker i matematik av Emil Fogelmarck (i min ägo).
Några läroböcker i matematik av Emil Fogelmarck (i min ägo). Boken till höger ägdes av Richard Klingberg (1854-1907) som studerade till bergsingenjör på KTH 1875-1878; långt senare (1895) skulle hans bror Erland Klingberg (1866-1938) gifta sig med Emil Fogelmarcks brorsdotter Anna Fogelmarck (1867-1953).

Emil Fogelmarck var gift med Augusta Söllscher (1846-1923) och hade barnen:

  1. Ellen Augusta Charlotta, född 14/11 1867 i Stockholm, död 25/9 1954 i Stockholm. Ogift.
  2. Axel Fredrik August, född 5/9 1869 i Stockholm, död 26/2 1870 i Stockholm.
  3. Carl Emil August, född 3/12 1870 i Stockholm, död 21/5 1871 i Stockholm.
  4. Gerda Johanna Sofia, född 14/5 1872 i Stockholm, död 13/7 1949 i Stockholm. Ogift.
  5. Gunnar Emil, född 5/9 1880 i Stockholm, död 15/2 1965 i Stockholm, direktör för konserthuset i Stockholm. Gift med Katarina (Kate) af Ugglas, född 12/4 1893 på Forsmark, död 27/1 1980 i Täby.


En sonson till Emil, son till Gunnar, var Stig Fogelmarck (1916-2006), chef för Kungliga husgerådskammaren mm, som i sina memoarer Rum i tiden (Bonniers 1990) skriver om bl.a. Emil Fogelmarck och andra förfäder.


Noter:

  1. Emil var KTH:s förste professor i enbart matematik; före honom fanns Hjalmar Holmgren, professor i matematik och mekanik 1857-1885.