Släktträffar

Några större släktträffar som har hållits inom olika grenar av min släkt:

  1. Januari 1964 på Mackmyra hos Carl och Sara Klingberg för att fira att Mackmyra varit i släkten i 150 år. Se 150-årsjubileum på Mackmyra.
  2. 22 februari 2014 i Uppsala hos Svante Janson och Julie White, för att hågkomma  Erland Theodor och Sophie Klingberg vid 100-årsdagen av hans död. Se 100 år sedan Erland Th Klingbergs död.
  3. 14 juni 2014 i Östersund hos Ragna Bergström för ättlingar till min mormorsfar Torsten Serrander och min mormorsmor Gerda Serrander f. Lyman. Se Släktträff för Serranderättlingar 2014 i Östersund.
  4. 16 augusti 2014 på Mackmyra hos Tage och Eva Klingberg för att fira att Mackmyra varit i släkten i 200 år. Se 200-årsjubileum på Mackmyra.
  5. 30 september 2023 i Älvkarleby och Gävle, för att fira att det var 250 år sedan Olof Elfbrink föddes i Älvkarleby den 28 september 1783. Se 250 år sedan Olof Elfbrink föddes.