150-årsjubileum på Mackmyra 1964

I januari 1964 bjöd Carl och Sara Klingberg på middag på Mackmyra för att fira att Mackmyra varit i släkten i 150 år. (Mackmyra köptes av Olof Elfbrink 1814, se Mackmyra.) Deltagare var Carl och hans bröder Axel, Erland och Wilhelm och deras barn och barnbarn samt ingifta.
Bilder från middagen:

mackmyra1964-001

mackmyra1964-002

mackmyra1964-008
Klicka för större bilder

Stående: Tage (bara bild 1), Eva, Bo, Wilhelm, Hetty, Erland, Rolf, Wilhelm.
Sittande: Mikael, Ulla med Tomas, Sara med Jonas, Carl, Axel, Gertrud, Kerstin.
Golvet: Svante, Per, Karin, Anna, Erland.