Marie Göransson, född Elfstrand

Marie Göransson f. Elfstrand

avled denna dag den 24/8 för 170 år sedan! Hon föddes som borgardotter i Gävle till grosshandlare Daniel Elfstrand (1748-1815) och hans andra fru karin Jäderlund (1769-1837).

Hon gifte sig ung den 30/11 1815, bara knappt 20 år gammal, med Anders Petter Göransson (1789-1850), en anställd i pappans firma som blivit kompanjon där. Familjen kom att bo i en centralt belägen gård i Gävle; sommarviste hade man först på Lexe i Valbo socken och senare på Stigslund, norr om Gävle.

Marie födde 7 barn mellan 1816 och 1828, av vilka två är av särskilt intresse. Dottern Sofie, född 1816, gifte sig med Wilhelm Elfbrink och blev Svantes morfars mormors mor, och sonen Göran Fredrik, född 1819, som blev en välkänd affärs- och industriman, som grundade Sandvik.

Marie avled i Gävle den 24/8 1851, blott 10 månader efter sin man Anders Petter.

Så mycket mer vet vi inte om Maries liv. Hennes porträtt, målat av Carl Petter Lehman, hänger i dag i gamla herrgården på Högbo bruk.

Ny termin…

”Jag tycker allt, att du borde bestämma dig för, att hvarje dag läsa minst 2 timmar för dig själf. Börjar du, att allt emellanåt alldeles slinka öfver en dag, så blir det nog lätt bra slarf med hela läsningen på studiekammaren, hvarpå examen dock till större delen tycks vara baserad.” (30/10 1914)

I brev från 1914 skriver mamma Anna Klingberg till sin äldste son Axel Klingberg, nyss fylld 18 år, och förmanar honom. Det är hennes äldsta barn, som nyss flyttat hemifrån till Uppsala, där han skall bo hos sin farmor Sophie Klingberg, och läsa historia och latin vid univeristetet.

Det är klart att hon är litet ”hönsmammig”! Det är inte bara hennes första barn att lämnat hemmet, utan också familjens förste som läser vid universitetet. Det är en ny och okänd miljö för henne!

Hon gör vad hon kan för att han inte skall komma allt för långt bort ifrån familjens trygga vrå. Hon berättar utförligt i brev, som hon skriver varje söndag, eller oftare, om allt hennes familj gör under veckan, vilka de träffar och umgås med och vad Axels syskon kan ha haft för sig. Naturligtvis undrar hon om hans tvätt – skall hon skicka tillbaka den – och om han har lakan och handdukar så att det räcker.

Hon vill också att Axel i detalj skall skriva hem och berätta om olika tillställningar han varit på : Hur var studentbalen arrangerad? Hade han någon dam på dansen? Hon vill ha hans schema, så att hon i tanken kan följa hans dagar.

Förmaningarna är sällan så direkta som den ovan i citatet. De är oftast mer inlindade: det är vackert väder i Falun, kanske har han varit ute på en promenad ? Anna har själv varit i kyrkan, kanske Axel också varit det? Själv har hon haft många på visit, har Axel kanske hunnit besöka familjebekanta i Uppsala ännu?

Intressant nog för modern tid, är det faktum att Axel skall få en egen telefon installerad i sitt rum hos farmor. Anna påpekar i brev, att Axel inte ringer hem ofta nog, hon vill att han skall ringa hem var tredje dag!!

Sverige fick sin första telefon 1877 och redan tio år senare var Stockholm världens telefontätaste stad! 1915, precis när Axel skall få sin egen telefon, fick telefonaparaterna sin fingerskiva, och man kunde själv ringa upp utan att gå genom en telefonist.

Nå, hur gick det då för Axel? Han verkar ha klarat av sina studier i Uppsala utmärkt! Han lämnar Uppsala sommaren 1915 för militärtjänst och börjar sedan läsa till civilingenjör på KTH i Stockholm. Och mamma Anna får snart vänja sig, då alla hennes barn inom några år lämnar hemmet för studier på annan ort!

Erland Klingberg 200 år!

BBB
Erland Th. Klingberg (1821-1914)

Idag den 17/8 fyller Erland Theodor Klingberg 200 år!

Erland Klingberg föddes i Ödeby prästgård i Närke den 17/8 1821 och var son till komministern Carl Kristoffer Klingberg (27/7 1780 – 11/4 1867) och Eva Margareta Pfeiff (23/12 1781 – 30/12 1851).

Efter skolgång i Örebro, blev han elev vid olika bruk i Mellansverige.

1854 gifte han sig med Sophie Baalack (1832-1925), en lokal flicka, och de bosatte sig i Tidaholm. Familjen fick i sinom tid 9 barn tillsammans.

1859-1866 var han disponent vid Hellefors bruk i Västmanland; därefter förvaltare för det underlydande Gustafsströms bruk i Värmland 1866-1886.

När han pensionerade sig 1886 flyttade familjen med de yngsta barnen till Uppsala. Somrar och jular tillbringade han och Sophie från 1908 på Mackmyra hos sonen Erland och hans familj.

Erland avled i Uppsala den 19/2 1914 i Uppsala, 92 år gammal. Han ligger begravd på Uppsala Gamla kyrkogård, tillsammans med sin hustru.

Av Erlands och Sophies nio barn emigrerade tre: Richard (1854-1907) till Sheffield, Victor (1856-1947) till Sydafrika och Carl (1863-1934) till London. Sigrid (1858-1914), Marie-Louise (1860-1928) och Elsa (1875-1957) gifte sig alla tre i järn- och pappersbruksnäringen. Fredrik (1864-1938) blev läkare i Stockholm, och Erland (1866-1938) och Knut (1871-1959) blev officerare på Dalregementet.

Se vidare sidan Erland Theodor Klingberg (1821-1914) och Sophie Baalack (1832-1925) och artikeln Erland Theodor och Sophie Klingberg.

Ättlingar till Erland och Sophie finns idag i åtminstone Sverige, Norge, England, Sydafrika och USA.

I Uppsala finns idag Erlands och Sophies sonsons dotterson Svante Janson (generation 5) och hans dotter Sofie White (generation 6), som idag hedrade sin förfader.

Erland Th Klingberg 200-årsdagen 17/8 2021
Erland Th Klingberg på 200-årsdagen 17/8 2021

Det gamla gravkoret

Mina förfäder lät efter Olof Elfbrinks död 1835 bygga det stora Elfbrinkska gravkoret på Gävles då nya kyrkogård, se Elfbrinkska gravkoret. Men det finns också ett äldre gravkor, byggt ca 1774-86, som ligger alldeles bakom (öster om) Heliga Trefaldighets kyrka i Gävle. Där begravdes runt år 1800 medlemmar från flera olika grosshandlarfamiljer i Gävle: Brändström, Elfstrand, Ennes, Valley. Gravkoret finns ännu kvar, men är sedan länge stängt.

I söndags var jag och Julie i Gävle; vi hade stannat kvar efter minnesstunden dagen innan efter min morbror Tage Klingberg (1942-2021). Vi gick då bl.a. förbi Trefaldighetskyrkan, och tittade på det gamla gravkoret. Just då kom en kyrkogårdsarbetare och gick in i gravkoret, så vi passade på att titta in. Gravkoret används nu som förråd, och golvet var delvis dolt av en skottkärra och andra redskap mm. Jag kunde dock se att det finns 6(?) stora plattor med text i golvet; under dessa finns gissningsvis gravar för de olika familjerna.

Jag har inte någon fullständig förteckning över vilka som är begravda i gravkoret, men till dem hör min morfars mormors farmors föräldrar Daniel Elfstrand (1748-1815) och hans första hustru Karin f. Lidman (1755-1789), liksom flera av deras barn.

Se vidare Det gamla gravkoret i Gävle.