Lundeberg

Anna och Christian Lundeberg.

Släkten Lundeberg tillhör inte mina förfäder, men är ingift och tillhör därför (delvis) mina släktingar. Christian Lundeberg (1842-1911) gifte sig 1865 med Anna Elfbrink (1844-1913), dotter till Wilhelm Elfbrink (1813-1870) och Sofie f. Göransson (1817-1860). Anna var syster till Emma Elfbrink (1842-1910) som gifte sig 1863 med Wilhelm Fogelmarck (1835-1893), min morfars mors föräldrar.

De två familjerna Lundeberg och Fogelmarck hade sedan mycket nära kontakter under resten av 1800-talet, både privat och i affärer. Christian Lundeberg var född och uppvuxen på Forsbacka bruk, väster om Gävle i Valbo socken, där hans far August Lundeberg (1810-1885) var inspektor från 1841, senare disponent, medan Wilhelm Elfbrink ägde Mackmyra bruk, bara 5 km nedströms längs Gavleån. Wilhelm Elfbrink bodde i Gävle, men tillbringade somrarna på Mackmyra herrgård. 1870 köpte August och Christian Lundeberg tillsammans med Wilhelm Elfbrink Forsbacka bruk av arvingarna till Forsbackas tidigare ägare (af Nordin); sedan Wilhelm Elfbrink samma år avlidit och arvet skiftats blev resultatet att Christian Lundeberg och Wilhelm Fogelmark ägde och drev Forsbacka och Mackmyra gemensamt.1 2 3 4 Liksom tidigare bodde familjen Lundeberg på Forsbacka medan familjen Fogelmarck bodde sommartid på Mackmyra; vintertid bodde Fogelmarcks på herrgården Vall närmare Gävle (där de också var skrivna).5

På Forsbacka bodde August Fogelmarck och hans fru Maria (Mia), f. Eckman (1815-1902) kvar i inspektorsbostaden i Lilla herrgården, medan Christian Lundeberg och hans familj från 1872 bodde i Stora herrgården. Båda familjerna hade förutom egna barn också hand om föräldralösa släktingar som bodde där som fosterbarn (se nedan). Det var alltså en stor familj Lundeberg på Forsbacka och det berättas om stora middagar och fester vid t.ex. jul och pingst (och säkert annars också) där familjen Fogelmarck med 3 döttrar och guvernant Hélène Pilo också deltog, liksom fruarna Emma och Annas fars änka Lina Elfbrink (1821-1904); de många ungdomarna hade säkert mycket roligt ihop. Vi kan utgå från att familjen Fogelmarck ofta bjöd tillbaka på Mackmyra och Vall.

Både Wilhelm Fogelmarck och Christian Lundeberg hade förutom sina bruk många uppdrag, både offentliga och i privata företag. En stor skillnad fanns dock i deras intresse för rikspolitiken. Wilhelm Fogelmarck valdes in i riksdagens första kammare 1877, men trivdes uppenbarligen inte och avgick i förtid 1879.6 Christian Lundeberg valdes in i första kammaren 1886, och engagerade sig mer och mer i riksdagsarbetet; Christian och Anna skaffade en ordentlig bostad i Stockholm, fast de även vistades mycket på Forsbacka och var skrivna där till 1909.7 Höjdpunkten kom då Christian Lundeberg 1905 blev statsminister under krisen då Norge förklarat unionen upplöst; Christian Lundeberg ledde förhandlingarna i Karlstad med den norske statsministern i september 1905 och lyckades åstadkomma en fredlig uppgörelse.

Det är uppenbart att Wilhelm Fogelmarck och Christian Lundeberg kom väl överens och samarbetade bra. Efter Wilhelm Fogelmarcks död 1893 tycks förhållandet mellan familjerna ha svalnat, vilket bland annat visas av bevarade brev inom familjen. Det tycks ha blivit konflikter mellan Christian Lundeberg och änkan Emma Fogelmarcks unga svärson Erland Theoder Klingberg (1866-1938), som 1895 gifte sig med dottern Anna Fogelmarck (1867-1953) och genast tog över sin svärmors affärer.8 Det är gissningsvis detta som ledde till att det gemensamma ägandet av Forsbacka och Mackmyra upphörde 1898, då Emma Fogelmarck och Christian Lundeberg köpte ut varandra. Dessutom sålde familjen Lundeberg Forsbacka bruk och järnverk 1907, varefter de kvarvarande familjemedlemmarna flyttade bort till Stockholm och kontakterna nog upphörde helt.9

Nedanstående tabeller tar i första hand upp de medlemmar av släkten som bott på Forsbacka.

Forsbacka herrgård 2019

TABELL 1

Johan Ulrik August Lundeberg, född 31/10 1810 vid Ängsö slott, Ängsö sn (Västmanland), död 25/9 1885 på Forsbacka. Brukspatron.

Gift 8/10 1837 i Valbo med Maria (Mia) Benjamina Eckman, född 24/3 1815 i Hedemora, död 26/3 1902 på Forsbacka.

August Lundeberg, senare kallad ”Gubben Grå”, växte upp vid Ängsö slott vid Mälaren där hans far var inspektor. Enligt familjetraditionen vandrade August som 13-åring till Gästrikland där han 1826 blev inspektor på Oslättfors bruk; han flyttade 1829 till Mackmyra bruk (då ägt av Olof Elfbrink, farfar till Augusts blivande svärdotter), 1840 till Viksjö bruk, och slutligen 1841 till Forsbacka bruk. August fick en mycket självständig ställning på Forsbacka, vilket 1847 markerades med titeln disponent. August köpte 1846 Oslättfors bruk, knappt två mil från Forsbacka, men fortsatte att bo på och driva Forsbacka. 1870 köptes Forsbacka av August och hans son Christian samt sonens svärfar Wilhelm Elfbrink, se inledningen ovan, och resten av livet bodde August alltså på Forsbacka som brukspatron.

5 barn; dessutom fosterbarnen Hilma och Lotty10 (tabell 4) samt Nils och Matilda (tabell 3):

1. Kristina Sofia Augusta, född 30/6 1838 i Mackmyra bruk, Valbo sn, död 1/6 1922 i Stockholm. Gift 5/1 1859 med grosshandlare Edvard Vilhelm Ericson, född 5/5 1833 i Kristianstad, död 18/12 1885 i Skutskär, Älvkarleby sn (Uppland), grosshandlare. 3 barn.
Familjen bor först i Stockholm, men 1877-1885 i Skutskär. Efter mannens död 1885 bor Augusta och barnen ett kort tag hos Augustas föräldrar på Forsbacka innan hon och två av barnen återvänder till Stockholm; äldsta dottern Elise Maria Charlotta Ericson (1861-1933) blir kvar på Forsbacka 1886-1892 som guvernant åt sina kusiner hos morbror Christian (tabell 2).
Den yngsta dottern Anna Julia Mathilda Ericson (1869-1934) gifter sig 1895 med sin kusin Kristian Lundeberg (1866-1948; tabell 2).

2. Christian, född 14/7 1842 på Forsbacka, död 10/11 1911 i Stockholm. Brukspatron och statsminister. Se tabell 2.

3. Maria Mathilda, född 10/3 1844 på Forsbacka, död 2/2 1867 i Nyköping. Se tabell 3.

4. Julie Wilhelmina Ulrika, född 30/4 1846 på Forsbacka, död 8/1 1918 i Falun. Ogift. Bor på Forsbacka till 1903 då hon flyttar med sin kusin och fostersyster Hilma Lundeberg (tabell 4) till Falun.

5. August, född 17/3 1849 på Forsbacka, död 7/7 1944 i Gävle. Brukspatron. Gift 18/6 1889 i Stockholm med Brita Sofia Teresia Bratt, född 2/2 1868 i Stockholm, död 14/12 1937 i Gävle.
August flyttar 1879 från Forsbacka till Oslättfors bruk som disponent. (Oslättfors ägs av hans far August.) 1900 säljs Oslättfors till Korsnäs AB, men August bor kvar som förvaltare till 1926, då familjen flyttar till Gävle. 7 barn.


TABELL 2

Christian Lundeberg, född 14/7 1842 på Forsbacka, död 10/11 1911 i Stockholm. Brukspatron och statsminister. Son till August och Mia Lundeberg, tabell 1.

Gift 13/11 1865 med Anna Charlotta Josefina Elfbrink, född 4/1 1844 i Gävle, död 2/4 1913 i Stockholm.

Efter vigseln flyttade Christian och Anna till Oslättfors bruk i Hille sn, där Christian förvaltade bruket som ägdes av hans far August. 1872 flyttar familjen tillbaka till Forsbacka, som nu köpts av Christian och August samt Christians svärfar Wilhelm Elfbrink (som strax därefter avled, varefter Christians svåger Wilhelm Fogelmarck blev delägare). Järnbruket i Forsbacka utvecklades till ett modernt stort järnverk, som leddes av August och Christian; Christian fick titeln disponent. (Efter faderns död 1885 blev Christian brukspatron.) Samtidigt ägde Christian och svågern Wilhelm Fogelmarck gemensamt jord- och skogsbruket på Forsbacka och Mackmyra.

Christian invaldes i riksdagens första kammare 1886, och blev kvar där till sin död. Han hade många uppdrag där, och var statsminister 2/8 – 7/11 1905, då han ledde förhandlingarna i Karlstad i september 1905 med den norske statsministern och den 23/9 1905 lyckades uppnå en överenskommelse om en fredlig unionsupplösning. Christian belönades vid sin avgång med Serafimerorden. Christian avslutade sin politiska karriär som talman i första kammaren från 1909. Se vidare Svenskt biografiskt lexikon: Christian Lundeberg.

Christian Lundeberg (1842-1911) (foto: Länsmuseet Gävleborg)

6 barn, förutom fostersonen (och kusinen) Arthur (tabell 4).

1. Kristian, född 31/8 1866 på Oslättfors, död 1/4 1948 i Stockholm. Ingenjör och brukspatron.
Gift 27/4 1895 med sin kusin Anna Julia Matilda Ericson (tabell 1), född 24/9 1869 i Stockholm, död 13/6 1934 i Stockholm.
Kristian var disponent vid Forsbacka järnverk som han drev med sin far, och var VD från 1904. Familjen flyttade 1908 från Forsbacka till Stockholm. Kristian hade sedan bl.a. diverse styrelseuppdrag.
2 barn.

2. Gerdt August, född 2/5 1868 på Oslättfors, död 22/1 1948 i Järna (Södermanland). Överste. Chef för Upplands artilleriregemente.
Gift 8/10 1895 med Berna Ulrika Christina Söderhielm, född 12/7 1873 på Tolvfors bruk, Valbo sn, död 2/12 1958 i Järna.
6 barn.

3. Anna Sofia Maria, född 16/10 1870 på Oslättfors, död 8/6 1871 på Oslättfors.

4. Elin Kristina Matilda, född 23/4 1873 på Forsbacka, död 23/4 1960 i Stockholm.
Gift 4/12 1897 med Carl Oscar Olin, född 14/6 1865 i Fjälkinge sn (Skåne), död 24/9 1934 i Stockholm. Förste livmedikus.
5 barn.

5. Olof Folke Lundeberg, född 24/11 1878 på Forsbacka, död 16/3 1952 i Stockholm. Civilingenjör, överfyringenjör, överstelöjtnant.
Ogift.

6. Signe Emma Ulrika, född 20/2 1883 på Forsbacka, död 1/4 1961 i Stockholm.
Gift 4/1 1904 med Lennart Lilliehöök af Gälared och Kolbäck, född 9/9 1872 i Ovansjö sn (Gästrikland), död 7/10 1950 på Kämpasten (vid Sigtuna; skriven i Stockholm). Generallöjtnant.
5 barn.


TABELL 3

Maria Mathilda, född 10/3 1844 på Forsbacka, död 2/2 1867 i Nyköping. Dotter till August och Mia Lundeberg, tabell 1.

Gift 18/6 1862 med Håkan Steffansson, född 13/12 1822 i Sunnemo, Norra Gräs sn (Värmland), död 13/9 1872 i Helsingborg, ingenjör och brukspatron.

Håkan Steffansson blev 1862 överbyggmästare för att göra ritningar till det nya järnverket i Sandviken; dessutom blev han disponent för Nyköpings bruk som ingick i bolaget, och familjen flyttade till Nyköping och fick 4 barn. Sedan Mathilda dött i barnsängsfeber 1867 flyttade Håkan till svärföräldrarna på Forsbacka med de två kvarlevande barnen Nils (1865-1883) och Matilda (1867-1956). Håkan ritade det nya järnverket i Forsbacka, men dog redan 1872, varefter de föräldralösa barnen blev kvar hos morföräldrarna på Forsbacka som fosterbarn.

4 barn, varav två dog späda i Nyköping (före modern); kvar var:

1. Nils Christian Steffansson, född 14/8 1865 i Nyköping, död 3/9 1883 på Forsbacka.

2. Anna Matilda Christina Ulrika Steffansson, född 15/1 1867 i Nyköping, död 29/11 1956 i Falun. Matilda gifte sig 27/8 1889 med Arthur Lundeberg (tabell 4), hennes mors kusin som också var föräldralös och hade vuxit upp på Forsbacka.


TABELL 4

Knut Wilhelm Lundeberg, född 10/1 1814 vid Ängsö slott, död 19/1 1866 i Gävle. Bror till August Lundeberg, tabell 1.

Gift 24/6 1848 med Wilhelmina Lovisa Sörman, född 14/4 1826 i Sala, död 6/1 1866 i Gävle.

Knut var bokhållare på Forsbacka (hos sin bror August) 1841-1844, och sedan på Oslättfors (också åt sin bror) och Maråker (i Söderala sn, Hälsingland). Knut och Wilhelmina dör båda i januari 1866, och två av barnen dör någon vecka tidigare resp. senare.11 Av de tre kvarvarande föräldralösa barnen togs flickorna hand om av Knuts bror August Lundeberg på Forsbacka (tabell 1), och sonen Arthur av Augusts son Christian Lundeberg (tabell 2), som då just efterträtt Knut som inspektor på Oslättfors.

6 barn, varav 3 dog före eller ungefär samtidigt som föräldrarna. Kvar var:

1. Hilma Sofia Lovisa, född 8/3 1850 på Oslättfors, död 4/9 1933 i Falun. Blir efter föräldrarnas död fosterbarn hos sin farbror August Lundeberg (tabell 1) på Forsbacka. Bor på Forsbacka tills hon 1903 flyttar med sin kusin och fostersyster Julie till Falun. Ogift.

2. Lotty Ellen Wilhelmina, född 7/3 1863 i Maråker, Söderala sn, död 2/2 1872 på Forsbacka. Blir efter föräldrarnas död fosterbarn hos sin farbror August Lundeberg (tabell 1) på Forsbacka, där hon dör efter 6 år.

3. Arthur Edvin, född 30/9 1860 i Maråker, död 31/3 1927 i Falun. Blir efter föräldrarnas död fosterbarn hos sin kusin Christian Lundeberg (tabell 2) som just flyttat till Oslättfors och efterträtt Arthurs far där. (Så Arthur flyttar tillbaka till Oslättfors.) 1872 följer Arthur med Christian och resten av familjen till Forsbacka.
27/8 1889 gifter sig Arthur med Matilda Steffansson (tabell 3) som också vuxit upp som föräldralöst fosterbarn på Forsbacka. Arthur och Matilda flyttar sedan till Falun. Arthur var sedan 1882 underlöjtnant vid Dalregementet och blir så småningom överstelöjtnant där.


Litteratur:
Bo G Hall: Storsvensken som blev fredsfurste. Statsmannen och brukspatronen Christian Lundeberg. Proprius, Stockholm, 2005.

Bo G Hall: Perspektiv på Patron: Bruksägaren och statsministern Christian Lundeberg (1842–1911).
Doktorsavhandling i historia, Uppsala universitet 2010. (Kan laddas ned här)

Svenska Släktkalendern 1912, 13, 14, 15-16, 18, 19, 36, 50, 62, 80.


Noter:

 1. Deras fruar som ju ärvt egendomen räknades inte på den tiden.
 2. Järnbruket i Forsbacka utvidgades kraftigt i form av ett eget bolag, Forsbacka Jernverks AB, som ägdes av Christian Lundeberg och Wilhem Fogelmarck tillsamman med Christians far August Lundeberg; även Oskar von Otter (1835-1905), gift med Emmas och Annas syster Julia Elfbrink (1839-1918) var delägare, åtminstone i början. Järnbruket i Mackmyra lades ned 1877 och överfördes till Forsbacka. Se vidare sidan Järnbruk och artikeln Järnbruk i släkten
 3. Ett annat gemensamt familjeföretag var Mackmyra Sulfitfabrik som Wilhelm Fogelmarck och Christian Lundeberg grundade 1889, se Mackmyra Sulfitfabrik.
 4. Det gemensamma ägandet syns fortfarande i deras initialer WF & CL som står på ladugården i Mackmyra, som de lät bygga ut 1874.
 5. Wilhelm Fogelmarck arrenderade Vall av staten, och var föreståndare för den lantbruksskola som fanns där 1859-1889.
 6. Mandattiden i första kammaren var då 9 år. Riksdagsarbetet var vid denna tid inte en heltidssysselsättning och pågick bara en del av året. Första kammaren valdes inte direkt utan av landstingen, så någon utåtriktad valkampanj behövdes inte.
 7. Sonen Kristian fick ta över mer och mer av ansvaret för Forsbacka; Kristian fick 1896 titeln disponent och tog 1904 formellt över som VD.
 8. Erland Klingberg fick 1897 titeln disponent för Mackmyra bruk.
 9. Utom i Falun där Erland Klingberg och Arthur Lundeberg båda var officerare på Dalregementet.
 10. Tilltalsnamn osäkert.
 11. 31/12 resp. 12/2 (den senare på Forsbacka). Troligen dog alla fyra i tyfoidfeber.