Erland Theodor Klingberg (1866-1938) och Anna Fogelmarck (1867-1953)

Erland Theodor Klingberg, född 29/6 1866 i Hällefors (Västmanland), död 2/7 1938 på Mackmyra. Son till bruksdisponent Erland Theodor Klingberg (1821-1914) och Sophie Kristina Charlotta Amalia Baalack (1832-1925), som hade sammanlagt 9 barn varav Erland var det sjunde.
Kapten vid Dalregementet; majors avsked 1916.
Gift 2/10 1895 på Mackmyra med Anna Julia Karolina Fogelmarck, född 15/4 1867 på Vall i Valbo socken (Gästrikland), död 4/10 1953 i Gävle.

Läs om dem:

Erland Klingberg gjorde också släktforskning om Klingberg och skrev Slägten Klingberg (Gefle, 1906).

Erland Th. Klingberg (1866-1938) och Anna Klingberg f. Fogelmarck (1867-1953)

Erland och Anna Klingberg i salongen på Mackmyra. (Gävleborgs länsmuseum)

6 barn:

1. Axel Theodor (7/7 1896 – 6/12 1971), civilingenjör, godsägare på Strömsta säteri, Teda.
Gift 25/12 1929 med Wilhelmine Maria Gertrud Eismann (31/8 1894 – 4/10 1986) från Tyskland, medicine doktor. Inga barn.

2. Erland Theodor (29/1 1898 – 5/1 1981), civilekonom, affärsman, Stockholm.

3. Paco Theodor (2/7 1899 – 22/4 1900).

4. Kajsa Emma Sofia Ulrika (Ulla) (11/1 1901 – 8/7 1923). Kallades först Kajsa, men från sommaren 1917 Ulla.

5. Wilhelm Theodor (6/11 1902 – 28/1 1994), jur och fil kand, vice verkställande direktör i Svenska Cellulosaföreningen, Stockholm.
Gift (1) 30/3 1932 – 1939 med Carin Birgit Magnusson (11/7 1908 – 3/5 1942). Inga barn.
Gift (2) 24/10 1943 med Hedvig Hubertine (Hetti) Doerper (25/12 1907 – 24/6 2005) från Tyskland, flyttade som barn med sina föräldrar till Eskilstuna där hon tog studenten och senare, efter studier på Konstfackskolan, var teckningslärare. 3 barn.

6. Carl Theodor (28/9 1905 – 16/7 1990), godsägare på Mackmyra bruk, Valbo.
Gift (1) 14/9 1930 med Sara Serrander (24/12 1908 – 5/6 1969). 4 barn.
Gift (2) 10/12 1971 med Marianne Burén f. Zacco (4/2 1909 – 25/1 1999).