Baalack

Släkten Baalack kom till Sverige i början av 1700-talet med Anders Fredrik Baalack. Han var född c. 1683 i Vorpommern, den del av norra Tyskland (vid Östersjön) som då var svenskt sedan trettioåriga kriget; han tog värvning och blev officer vid de svenska regementena där, och kom 1714 till Västergötland där han blev kapten vid Älvsborgs regemente. Ingenting är känt om hans föräldrar, eller något annat om hans bakgrund. Hans fru Benedicta Juliana Staffenhagen kom troligen också från Vorpommern.

Anders Fredrik Baalacks namnteckning som kompanichef i en generalmönsterrulla 1744
Anders Fredrik Baalacks namnteckning som kompanichef i en generalmönsterrulla 1744

Anders Fredrik Baalack blev stamfar för en släkt där männen i de första generationerna nästan alla blev officerare eller underofficerare, de flesta vid Älvsborgs regemente. Två av sönerna blev kaptener liksom pappan, men ingen av militärerna i senare generationer kom lika långt i karriären.

Anders Fredrik Baalack var farfars farfar till Sophie Baalack (1832-1925), som gifte sig med Erland Theodor Klingberg (1821-1914), se tabell 4. Tabellerna nedan visar denna gren av släkten Baalack. Mer utförliga redogörelser för släkten Baalack, med fler detaljer och fler personer, finns här: Släkten Baalack (vår gren, 22 sidor) och Släkten Baalack (hela släkten, 73 sidor).

Polsk adel?
Enligt familjetraditionen är Baalack gammal polsk adel. Något belägg för detta har dock hittills inte framkommit. Tvärtom går släkten i Sverige alltså tillbaka till Anders Fredrik Baalack som invandrade från Vorpommern i Tyskland och inte från Polen.1 Detta utesluter naturligtvis inte att hans förfäder kan ha kommit från Polen, eller varit adliga, men det finns inget känt som tyder på detta; egentligen tycks ingenting vara känt om hans bakgrund, eller var och vad namnet kommer ifrån. Inte heller har någon adlig familj Baalack hittats, varken i Polen eller Tyskland, vid sökningar i adelskalendrar och på Internet.2 3

Å andra sidan har det påpekats i en diskussion på Anbytarforum att två av Anders Fredriks barn (Otto Gustaf och Christina Magdalena) gifte sig med adliga, och att ett tredje (Carl Fredrik) hade en adlig svärmor. Anders Fredrik sågs tydligen som socialt i nivå med adliga, även om detta naturligtvis inte är något bevis för att han verkligen var adlig (polsk eller ej).

Sigill med vapensköld har använts av minst två personer i släkten Baalack, men detta är inget bevis på adelsskap; sigill med vapen användes även av ofrälse.4

Sammanfattningsvis kan man nog konstatera att uppgiften om polsk adel verkar felaktig, men inte kan säkert motbevisas.


Släkttabeller för vår gren

TABELL 1

Anders Fredrik (Andreas Friedrich) Baalack, född ca 1683 i Vorpommern, död 1753 i Vegby, Södra Säms sn (Västergötland). Kapten.

Volontär vid Änkedrottningens livregemente 1698 och så småningom sergeant vid Elbingska regementet 1705, löjtnant där 1710 och kapten vid Älvsborgs regemente 1714.

Anders Fredrik blev tillfångatagen (liksom hela Stenbocks armé) av danskarna 16/5 1713 vid Tönningen. Han friköpte sig i december 1713 och kom till Sverige i januari 1714.5 Han blev då  kapten vid Älvsborgs regemente i Västergötland när det återuppsattes. Efter kriget förblev han bosatt i Västergötland och fortsatte som kapten vid regementet, där han 1740 blev kompanichef. Han deltog också i kriget mot Ryssland 1741–1743, till sjöss på galärflottan. Han tog avsked i april 1748. 6 Riddare av Svärdsorden (RSO) 7/11 1748.

Anders Fredrik deltog bl.a. i slaget vid Punitz 1704, attack mot Marienburg 1707 (sårad i högra armen), belägringen av Stralsund 1711 (sårad över magen), slaget vid Gadebusch 1712 (sårad i vänstra låret), kapitulationen vid Tönningen 1713 (tillfångatagen), angrepp på Norge 1716 (sårad i huvudet) och belägringen av Fredrikshald 1718 (där Karl XII stupade).

Gift med Benedicta Juliana Staffenhagen, född ca 1693, död 19/7 1769 på Silarp i Dalums sn (Västergötland). Troligen också från Vorpommern.

Minst 6 barn:

 • Peter Ulrik, född ca 1711-17187 i Västergötland, död 13/9 1790 på Brängesås i Kölingareds sn (Västergötland). Sergeant.
 • Carl Fredrik, född 1719?,8 död 3/5 1769 på Ekarp i Timmele sn (Västergötland). Kapten. Se tabell 2.
 • Johan Gustaf, född 10/4 1721 i Kungsäters sn (Västergötland), död där 10/9 1721.
 • Otto Gustaf, född 29/8 1722 i Kungsäters sn (Västergötland), död 1/10 1789 på Brängesås i Kölingareds sn. Kapten.
  Gift (1) 10/1 1750 på Ekedal i Sjötofta sn med Gustava Johanna Kuylenstierna,9 född 1718, död 1/1 1767 i Vegby i Södra Säms sn.
  Gift (2) 11/11 1768 på Berga i Velinga sn med sin svägerska Eva Hager, född 6/6 1732, död 17/10 1805.
  Från Otto Gustaf och hans 8 barn härstammar många senare Baalack, däribland alla nu i Sverige levande.
 • NN, begravd 6/1 1727 i Fritsla sn (Västergötland).
 • Christina Magdalena, född 25/1 1728 i Fritsla sn (Västergötland), död 22/7 1789 på Brängesås, i Kölingareds sn.
  Gift 27/8 1757 i Vegby, Södra Säms sn, med löjtnant Johan von Mentzer,10. född 30/3 1726, död 23/7 1766 i Stockholm.

TABELL 2

Carl Fredrik Baalack, född 1719?,11 död 3/5 1769 på Ekarp i Timmele sn (Västergötland), son till Anders Fredrik Baalack och Benedicta Juliana Staffenhagen, se tabell 1. Kapten.

Volontär 2/12 1730 vid Älvsborgs regemente, vid överstelöjtnantens kompani där hans pappa var kapten. Så småningom fänrik 1748, löjtnant 1752, stabskapten 1762 och kapten 1767. Carl Fredrik deltog i kriget mot Ryssland 1741–1743, till sjöss på galärflottan, och i Pommerska kriget 1757–1762; han deltog i två sjöslag och slaget vid Neukalen (i Mecklenburg) 1762.

Gift 11/2 1756 på Berga, Velinga sn (\Vg) med Margareta Catharina Hager, född 27/11 1724 i Valstads pastorat (Västergötland),12 död 29/6 1805 på säteriet Hårdaholm i Suntaks sn (Västergötland), dotter till ryttmästare Anders Hager (ca 1687-1765) och Catharina Lilliestielke13 (1700-1760).

3 barn:

 • Anders Fredrik Baalack, född 4/7 1763, död 25/5 1806 på Hårdaholm i Suntaks sn. Löjtnant. Se tabell 3.
 • Carl Gustaf, född 23/7 1764 på Eskilsered i Seglora sn (Västergötland), död där 15/5 1768.
 • Jan Petter, född 16/4 1768 på Eskilsered i Seglora sn, död 17/4 1810 på Flata Bredegården i Suntaks sn. Kommissionslantmätare.
  Gift med Märta Eleonora Lundahl, född 17/1 1775 i Nolgården, Acklinga sn (Västergötland), död tidigast 1835. En dotter.

TABELL 3
Anders Fredrik Baalack, född 4/7 1763, död 25/5 1806 på Hårdaholm i Suntaks sn (Västergötland), son till Carl Fredrik Baalack och Margareta Hager, se tabell 2.

Volontär vid Skaraborgs regemente 1779, där han blir fänrik 1789 och löjtnant 1801. Avsked 1805. Deltog i Gustav III:s krig mot Ryssland 1788–1790, dels i Bohuslän 1788, där han blir tillfångatagen i slaget vid Kvistrum, och dels i Finland 1789–1790.

Gift 12/4 1798 med Inga Charlotta Lundahl, född 14/5 1779 i Nolgården i Acklinga sn (Västergötland), död 24/5 1805 på Hårdaholm, Suntaks sn, dotter till regementspastor Johan Lundahl (1735–1787) och Catharina Örberg (1745–1806).

Efter faderns död då Anders Fredrik var knappt 6 år flyttar han med mor och bror till hennes föräldragård Hårdaholm, där han bor till sin död.

2 barn:

 • Carl Gustaf, född 6/6 1800 på Hårdaholm i Suntaks sn, död 11/2 1848 på Stora Hamrum i Korsberga sn (Västergötland). Possessionat. Se tabell 4.
 • Margareta Sofia, född 8/8 1802 på Hårdaholm i Suntaks sn, död 5/5 1872 i Backgården, Velinga sn (Västergötland).
  Gift 29/10 1833 på Stora Hamrum i Korsberga sn med kapten Johan David Alenius, född 14/5 1791 i Sunnersbergs sn (Västergötland), död 16/7 1863 i Kopparkullen, Korsberga sn, son till Lars Alenius (1747-1809), kungl. hovpredikant och prost i Sunnersberg, och Engela Lovisa Björnberg (1750- ).

TABELL 4
Carl Gustaf Baalack, född 6/6 1800 på Hårdaholm i Suntaks sn (Västergötland), död 11/2 1848 på Stora Hamrum i Korsberga sn (Västergötland), son till Anders Fredrik Baalack och Inga Charlotta Lundahl, se tabell 3. Possessionat (godsägare).

Gift 6/11 1831 i Näs, Kolbäcks sn (Västmanland) med Catharina Amalia Flodin, född 21/6 1808 på Östhamra, Munktorps sn (Västmanland), död 26/3 1885 på Berga, Velinga sn (Västergötland), dotter till inspektor Erik Flodin (1748–1811) och Stina Greta Weström (1783–1831).

Carl Gustaf blev föräldralös före sex års ålder, och flyttade då till sin fars kusin (son till Christina Magdalena, tabell 1) Jean Julius von Mentzer14 (1762–1808) och hans hustru Carolina Charlotta Aminoff15 (1773–1831) på säteriet Oltorp i Dimbo sn (Västergötland). Det är okänt vad som hände med Carl Gustaf efter Jean Julius död 1808, men 1815 flyttar han till Annefors bruk i Fröjereds sn (Västergötland), där han tydligen är brukselev. 1816 blir han bokhållare på Lassåna bruk i Bodarne (Ramundeboda) sn (Närke), och 1817 flyttar han vidare och blir bokhållare på Trångfors bruk i Kolbäcks sn (Västmanland), där han ca 1823 blir inspektor.

Amalia Flodin var född och uppvuxen på Östhamra i Munktorps sn, men flyttade 1827 med mor och styvfar Gustaf Emanuel Lind (1786- ) ca en mil norrut till Näs i Kolbäcks sn. 6/11 1831 gifter sig alltså Amalia där med Carl Gustaf Baalack, och en vecka senare flyttar de nygifta till Östhamra; ytterligare en vecka senare (19/11) dör Amalias mor på Näs.

Carl Gustaf tycks ha lämnat bruksnäringen när han gifte sig och blir istället godsägare, först på hans frus föräldragård Östberga. 1838 flyttar familjen, nu med tre barn, från Östberga till Stora Hamrum i Korsberga sn (Västergötland). Där föds 5 barn till och där dör Carl Gustaf 1848.

Efter att Amalia blivit änka gifte hon om sig 5/10 1851 med kronofogden Johan Justus Wennerbom, född 2/5 1799 i Odensåker sn (Västergötland), död 22/5 1892 på Berga i Velinga sn (Västergötland), som då var änkling med tre barn. Johan Justus Wennerbom hade som nybliven änkling köpt Berga 1849, och dit flyttade alltså änkan Amalia Baalack med sina då sex barn. 16

8 barn:

 • Sophie Christina Charlotta Amalia, född 26/8 1832 på Östhamra, Munktorps sn (Västmanland), död 10/3 1925 i Uppsala.
  Gift 8/1 1854 på Berga, Velinga sn (Västergötland) med inspektor senare disponent) Erland Theodor Klingberg, född 17/8 1821 i Ödeby prästgård (Närke), död 19/2 1914 i Uppsala, son till prosten Carl Kristoffer Klingberg (1780–1867) och Eva Margareta Pfeiff17 (1781–1851).
 • Maria Lovisa Carolina, född 23/1 1834 på Östhamra, Munktorps sn (Västmanland), död 20/8 1929 i Marieberg, Suntaks sn (Västergötland).
  Gift 8/3 1870 på Berga, Velinga sn (Västergötland) med kronofogden Johan Edvard Fritiof Carlstein, född 28/7 1827 i Blidsberg (Västergötland), död 31/5 1916 i Marieberg, Suntaks sn (Västergötland), son till komminister Carl Johan Carlstein (1794–1851) och Anna Sofia Thunberg (1801- ).
  Johan Edvard Fritiof var bror till Maria Lovisa Carolinas svåger Ture Axel Hjalmar nedan.
 • Carl Gustaf, född 14/9 1837 på Östhamra, Munktorps sn (Västmanland), död 6/6 1841 på Stora Hamrum, Korsberga sn (Västergötland).
 • Emma Gunilla Ingeborg, född 8/6 1839 på Stora Hamrum, Korsberga sn (Västergötland), död 16/12 1843 på Stora Hamrum, Korsberga sn.
 • (Syster) Amalia Constantia,18 född 17/2 1843 på Stora Hamrum, Korsberga sn (Västergötland), död 11/10 1934 i Örebro Nikolai.
  Gift 9/5 1876 på Berga, Velinga sn (Västergötland) med kronolänsman Ture Axel Hjalmar Carlstein, född 15/1 1836 i Kölaby (Västergötland), död 27/6 1907 i Tidavad (Västergötland), son till komminister Carl Johan Carlstein (1794–1851) och Anna Sofia Thunberg (1801- ).
  Ture Axel Hjalmar var bror till Amalia Constantias svåger Johan Edvard Fritiof ovan.
 • Emma Gustava Ulrika, född 13/1 1844 på Stora Hamrum, Korsberga sn (Västergötland), död 18/4 1907 i Kristianstad.
  Gift 29/9 1868 på Berga, Velinga sn (Västergötland) med Sven Alfred Fagerlind, född 23/11 1840 i Hångsdala (Västergötland), död 19/2 1904 i Brännudden, Vaxholms sn (Uppland),
  förvaltare på Ekebyholm i Rimbo sn (Uppland), son till sekreteraren Sven Aron Fagerlind (1803–1856) och Anna Maria Mellin (1809–1882).
 • Carl Georg Oscar, född 16/5 1845 på Stora Hamrum, Korsberga sn (Västergötland), död 18/4 1861 i Jönköping. Studerande.
 • Laura Fredrika Mathilda, född 20/3 1847 på Stora Hamrum, Korsberga sn (Västergötland), död 7/4 1860 på Berga, Velinga sn (Västergötland).

bbb
Sophie Klingberg, född Baalack (1832-1925)

Berga, Velinga socken i Västergötland (på 1920-talet).
Berga, Velinga socken i Västergötland, (på 1920-talet). Här bodde Margareta och Eva Hager (tabell 2 och 1) innan de gifte sig Baalack, och ca 100 år senare Carl Gustaf Baalacks änka Amalia (som omgift) och deras barn (tabell 4).

Noter:

 1. Polen låg då längre österut än idag; sedan 1945 ingår en liten del av Vorpommern i Polen, men traditionen är mycket äldre än så.
 2. Några få personer Baalack från Tyskland och Polen har hittats på 1800-talet (såvitt känt ej adliga), men det är omöjligt att avgöra om dessa är släkt.
 3. Polen hade dock många adelsmän, och någon fullständig lista har inte hittats, så detta är inget säkert bevis.
 4. Ett vapen använt av Otto Gustaf Baalack (tabell 1) finns beskrivet i en förteckning med (troligen) ofrälse vapen, se Gröna stubben.
  En sigillring med ett helt annat vapen finns bevarat hos mig; vid vapnet finns initialerna C och B, så detta sigill har troligen använts av Carl Gustaf Baalack (tabell 4); ett avtryck i lack av detta sigill finns på pärmens insida i en bok som tillhört ”Sophie Klingberg född Baalach”, hans dotter (tabell 4).


 5. Det är inte känt om Anders Fredrik varit i egentliga Sverige tidigare, eller haft kontakter där.
 6. Anders Fredrik anhöll om avsked mot att hans  son Carl Fredrik därvid skulle befordras från furir till fänrik.
 7. Uppgifterna är motstridiga.
 8. Uppgifterna är motstridiga.
 9. Adliga ätten nr 1304.
 10. Adliga ätten nr 720.
 11. Uppgifterna är som sagt motstridiga.
 12. Troligen på Hårdaholm i Suntaks sn.
 13. Adliga ätten nr 120.
 14. Adliga ätten nr 720.
 15. Adliga ätten nr 456.
 16. Johan Justus Wennerboms barn var:

  Carl August Wennerbom, född 3/2 1833 i Dimbo, död 8/9 1911 i Penola, Australien. Sjöman; sedan fårfarmare i Australien.

  Hans Fredrik Wennerbom född 28/1 1836 i Acklinga, död 5/12 1904 i Stockholm. Aktuarie och vice häradshövding.

  Anna Sofia Wennerbom, född 21/9 1838 i Acklinga, död 8/10 1904 i Vänersborg.
  Gift 5/7 1859 på Berga med Anders Bernhard Skårman, född 10/6 1821 i Alingsås, död 11/4 1889 i Medelplana, kyrkoherde i Medelplana.

  Carl August gick till sjöss redan innan hans far gifte om sig, men de andra två barnen Wennerbom bodde med sina sex styvsyskon Baalack på Berga, där barnen Baalacks farfarsmor Margareta Catharina Hager hade bott 100 år tidigare.

 17. Adliga ätten nr 945.
 18. I bl.a. födelseboken och vigselboken står Syster Amalia Constantia, men ofta står namnet utan ”Syster”.