Enköpingsdoktorn

Doktor Ernst Westerlund, allmänt känd som ”Enköpingsdoktorn”, var på sin tid en mycket omtyckt och uppskattad läkare.

Född i Öregrund 1839 studerade han till läkare i Uppsala, först med inriktning på gynekologi och obstretik, men han kom främst att verka som allmänläkare i Enköping från 1868.

Han fick snart ett rykte om sig att kunna bota det mesta – han brydde sig om patienternas bakgrund och historik, tog dem och deras lidande på allvar, och var mycket intresserad av sambandet kropp och själ. Han ville att patienterna skulle vara delaktiga i läkeprocessen, och tilldelade varje patient en hälsoregim att följa. Han etablerade snart en egen mottagning i Enköping. Han var illa sedd av den ordinarie läkarkåren, men blev 1901 medicine hederdoktor vid Lunds lasarett.

Under 1880-talet verkar Westerlund också varit verksam i Åre och Sälen sommartid. Han rekommenderade ofta frisk luft och fjällvistelse för sina patienter. I brev hem berättar Anna Fogelmarck att hon, under en vistelse i fjällen, stött på honom. Hon har rest dit med sin syster Sofi, som är sjuklig, och det verkar troligt att Sofi har behandlats av Westerlund.

På 1870-talet köpte Westerlund Halmbyboda, en herrgård utanför Uppsala , som lantställe. Hösten 1895 kom greve Leo Tolstoy d.y. (1869-1945) till honom i Enköping för att bli behandlad, och kärlek uppstod mellan honom och Westerlunds dotter Dora (1878-1933). De gifte sig 1896. Efter revolutionen i Ryssland 1917 flyttade Dora med åtta barn till Halmyboda; unge Paul Tolstoy (1900-1992) gifte sig sedan 1936 med Birgitta Lundeberg (1909-1991). Se sidan Tolstoy.

Ernst Westerlund kom att arbeta ända fram till sin död 1924. Han är begraven i Enköping.

Ernst Westerlund

Doktor Westerlunds hälsoblomma blev populär när han började ställa in den i patienternas rum. Den avger en angenäm citrondoft när man rör vid bladen, det skulle ha en läkande och lugnande effekt.

Doftpelargon DR WESTERLUNDS BLOMMA 12cm 20-25cm