Det gamla gravkoret

Mina förfäder lät efter Olof Elfbrinks död 1835 bygga det stora Elfbrinkska gravkoret på Gävles då nya kyrkogård, se Elfbrinkska gravkoret. Men det finns också ett äldre gravkor, byggt ca 1774-86, som ligger alldeles bakom (öster om) Heliga Trefaldighets kyrka i Gävle. Där begravdes runt år 1800 medlemmar från flera olika grosshandlarfamiljer i Gävle: Brändström, Elfstrand, Ennes, Valley. Gravkoret finns ännu kvar, men är sedan länge stängt.

I söndags var jag och Julie i Gävle; vi hade stannat kvar efter minnesstunden dagen innan efter min morbror Tage Klingberg (1942-2021). Vi gick då bl.a. förbi Trefaldighetskyrkan, och tittade på det gamla gravkoret. Just då kom en kyrkogårdsarbetare och gick in i gravkoret, så vi passade på att titta in. Gravkoret används nu som förråd, och golvet var delvis dolt av en skottkärra och andra redskap mm. Jag kunde dock se att det finns 6(?) stora plattor med text i golvet; under dessa finns gissningsvis gravar för de olika familjerna.

Jag har inte någon fullständig förteckning över vilka som är begravda i gravkoret, men till dem hör min morfars mormors farmors föräldrar Daniel Elfstrand (1748-1815) och hans första hustru Karin f. Lidman (1755-1789), liksom flera av deras barn.

Se vidare Det gamla gravkoret i Gävle.