Olof Elfbrinks syskonsöner, II

(Del I finns här)

Olof Elfbrinks bror Per Danielsson Elfbrink (1770-1851) hade sju barn som blev vuxna. De fyra döttrarna verkar ha haft normala liv och de blev alla gifta: tre med bönder i Västanå eller Östanå (på andra sidan Dalälven), och en med en handelsman i Gävle. De tre sönerna hade ovanligare livsöden, och två av dem trasslade till det ordentligt.

Alla tre sönerna gick i skola som barn, antagligvis i Elementarskolan i Gävle liksom flera kusiner (se del I) och antagligtvis bodde de då hos farbror Olof Elfbrink. Alla tre blir sedan kvar i Gävle ett tag, varefter de (olika år) flyttar till Stockholm, för att på 1830-talet allihop försvinna ur kyrkoböckerna; troligen har de alla lämnat landet.

Äldste sonen Daniel Elfbrink (Persson) (1795-1844?) bor efter skolan kvar några år hos Olof Elfbrink som ”betjänt”, och arbetar då säkert i hans firma Daniel Elfstrand & Co. Daniel flyttar till en egen gård, och han gifter sig. 1822 är Daniel handelsbetjänt hos handelsmannen Carl Petter Bruun; det är oklart om han sedan startar egen firma. 1830 arrenderar Daniel Nynäs gård, strax norr om Gävle stad.1 Daniel flyttar dit, och hustrun dör där 1832, barnlös.
Daniel har då stora ekonomiska problem; han hade stora skulder och kunde tydligen inte betala dem, så att redan före hustruns död utmätning begärdes i minst fyra fall.2 Daniel höll sig undan i Stockholm, men det blev exekutiva auktioner på Daniels fastigheter mm. Daniel flyttar till sin bror Erik i Stockholm, men även där görs konkursansökan, och 1834 försätts Daniel i konkurs. Sedan är det oklart vad som händer. Ett tag sitter Daniel i bysättningshäkte för sina skulder. 3
Det verkar troligt att Daniel smet utomlands. Det är mycket möjligt att han är den Daniel Elfbrink som blev nybyggare i Texas 1839,4 och dog där 1844, men bevis saknas.

Brodern Erik (1804-1843?) flyttar till Stockholm redan 1822, där han efter några år som bodbetjänt blir kryddkramhandlare med egen kryddbod, först på Österlånggatan och sedan vid Hötorget. Han gifter sig och får två barn. Men han får också stora skulder, och 1833 rymmer han utomlands och lämnar både skulder och familj bakom sig.5 6 Vad Erik gjorde sen är okänt, men han är säkert den tjänare ”John Hamlet alias Eric Elfbrink” som dör i London 1843.

Den tredje brodern Per (1810-1886?) flyttar till Stockholm 1828 och blir bodbetjänt. Han flyttar senare ihop med sin bror Erik, och jobbar antagligtvis i hans kryddbod.
Det verkar troligt att Per är den ”P J Elfbrink” som 1833 får pass för att resa till ”Amerika över Stockholm”. Det verkar också troligt att Per är den Peter Elfbrink, född i Sverige ca 1810, som på 1830-talet kom till Michigan och blev bonde utanför Detroit; han dog där 1886. Peter Elfbrink gifte sig med Harriett Cushman (1822-1901) och fick 3 barn; sönerna dog unga och namnet Elfbrink fördes inte vidare, men dottern gifte sig och fick barn, och har gissningsvis levande ättlingar i USA idag.


Noter:

  1. Mangårdsbyggnaden finns kvar; nu Gavlegränd 2 i Gävle.
  2. Bland fordringsägarna fanns Daniels svåger Gustaf Segerholm gift med systern Brita, Daniels tidigare arbetsgivare Bruun, ägaren till Nynäs som inte hade fått arrende och, efter hustruns död, hennes far och bror. Så Daniel trasslade till det även med närstående.
  3. En förfalskare Carl Johan Jacobsson, som erkände att han lämnat en förfalskad revers, uppgav att ”han låtit skriva densamma på Gäldstufwan av der bysatte förre Kryddkramhandelsbetjenten Daniel Elfbrink”; Daniel nekade, och jag vet inte om detta någonsin utreddes.
  4. Texas var 1836-1844 en självständig stat.
  5. Även Erik försätts i konkurs, men har då redan försvunnit.
  6. Eriks yngsta dotter föds ungefär när fadern försvinner och dör två månader senare. Den äldre dottern är utvecklingsstörd (”ofärdig, idiot”) och bor med mamman tills båda dör i maj 1871. Enligt uppgift i hans frus dödboksnotering hörde Erik aldrig av sig.