Elfbrink som inte är släkt?

Jag trodde länge att alla som hetat Elfbrink var från samma släkt, men det verkar inte riktigt stämma. Jag har funnit ca 50 personer Elfbrink som härstammar från Olof Elfbrink och hans bröder (inklusive ingifta fruar). Men vid sökningar på Internet, i olika databaser och i tidningsarkiv, har jag hittat ytterligare några Elfbrink som inte hör dit.

Utomlands har jag bara hittat 3 Elfbrink: Peter Elfbrink död 1886 i Detroit, Daniel Elfbrink död 1844 i Texas och Eric Elfbrink död 1843 i London. Det är troligt, men inte säkert, att alla eller några av dem är söner till Olof Elfbrinks bror Per (1770-1851); se Olof Elfbrinks syskonsöner, II.

I Sverige har jag funnit syskonen Ingrid Elfbrink (1775-1860), Lena Elfbrink (1777-1862) och Anders Elfbrink (1783-1839). Ingrid var gift med en hammarsmed i Söderfors. Lena var piga i Gävle och gifte sig med en torpare på ett torp under Vall i Valbo; senare flyttade de till Bro socken och Västra Ryds socken (sydvästra Uppland) där mannen var arrendator. Anders var fiskare i Gävle.

Att de tre var syskon står i Anders bouppteckning; Anders var gift men hade inga barn. Men det tog mig lång tid innan jag lyckades finna syskonens härkomst, och var de bodde som barn. Det visade sig till slut att de var styvkusiner till Olof Elfbrink och hans bröder, med följande lite trassliga familjeförhållanden (sådant är inte unikt för idag):

Ingrid, Lena och Anders var födda i Hårsta i Älvkarleby sn (i nuvarande Skutskär); barn till Lars Andersson och Margareta Andersdotter som flyttat dit från Tierp. 1784 dör Margareta i barnsäng, och Lars står ensam med 5 småbarn. Lars gifter året därpå om sig med Lena Jansdotter, som är moster till Olof Elfbrink. (Därav styvkusiner.) Lars och Lena får två barn. Sedan dör Lars 1791. Hans föräldralösa barn flyttar (skickas?) till en farbror i Tierp. Änkan Lena flyttar också med sin son (dottern dog späd).

Gården i Hårsta övertas av ett nytt par, Anders Andersson och Anna Persdotter som flyttar dit med 4 barn från Tegelsmora sn. 1796 dör Anna Persdotter, och Anders blir änkling med sina 4 barn. Efter drygt ett år gifter han om sig med Lena Jansdotter, som alltså flyttar tillbaka till Hårsta och för andra gången blir styvmor åt en kull barn där. Slutligen får Anders och Lena ett barn.

Av alla dessa barn med fyra olika kombinationer föräldrar tycks bara de tre nämnda i första kullen ha tagit namnet Elfbrink som vuxna. Gissningsvis var de inspirerade av sina styvkusiner, vare sig de kände dem eller inte.

Förutom dessa har jag hittat en annan Anders Elfbrink (1814-1868) som var född Nilsson i Tierp sn, där han också bodde större delen av livet även om han var några år i Älvkarleby och Gävle (som dräng). Han var gift men barnlös. Jag känner inte till något samband med någon annan Elfbrink.

Slutligen förekommer en sjöman Lars Elfbrink i Gävles husförhörslängd 1795 och 1801; han sägs vara född i Älvkarleby 1779. Lars är gissningsvis den Lars Ersson som föddes 14/2 1779 i Västanå (samma by som Olof Elfbrink), son till pråmkarlen Erik Larsson och utan känd släktskap med andra Elfbrink. Denna Lars bodde i Gävle ungefär 1794-1802, sedan återvänder han hem; han rekryteras 1808 till lantvärnet under finska kriget och dör 1/2 1809 av ”fältsjuka”. Han kallas vid sin död Lars Ersson Westling, men jag tror ändå det är rätt Lars, som i så fall tycks ha gillat att ta nya efternamn.

Jag har i tidningar, både i USA och Sverige, även hittat några annars okända Elfbrink – men de var tryckfel och hette vid kontroll egentligen något annat. Även i kyrkoböckerna i Gävle förekommer en ”falsk” Elfbrink, som egentligen hette Lena Stina Öbrink (1816-1900, född i Älvkarleby), gift med Karl Fredrik Elfström. Ca 1881, vid en av många flyttar inom Gävle, skrivs hennes efternamn som Elfbrink, säkert av misstag, och detta hänger kvar tills hon dör. (Antagligtvis visste hon inte själv om detta misstag.)