Serrander och Norrlands-Posten

Namnet Serrander togs (såvitt känt) i början av 1700-talet av snickaren Erik Serrander i torpet Sågstugan, utanför Malmköping i Södermanland. Sedan följde, i vår släktgren, tre generationer mjölnare (vid olika kvarnar i Södermanland), en präst (i Närke), en redaktör och tidningsutgivare (i Gävle) och en kapten/ekonomichef (också Gävle). Detaljerna finns nu samlade på sidan Serrander.

I samband med detta har jag också samlat fakta om familjens tidning Norrlands-Posten, som ägdes och drevs av familjen Serrander i 60 år, 1880-1941. (Ganska precis halva tidningens livstid.) Detta finns på en egen sida Norrlands-Posten.

Norrlandsposten 4/10 1895 sid 1
Norrlandsposten 4/10 1895 sid 1