Släktens tidigare gårdar och hus i Gävle.

Det är välkänt att delar av släkten har bott i Gävle. Jag har de senaste veckorna tagit reda på precis var olika släktingar i grosshandlarfamiljerna Elfstrand, Elfbrink och Göransson bodde. En detaljerad beskrivning, med kartor, finns nu på sidan Gävle.

Järntorget med Elfbrinks hus (E) till vänster. Teckning av A. Bång 1843.
Olof Elfbrinks hus vid Järntorget, senare Wilhelm Elfbrinks.
Elfstrand_Valleyska_huset
Daniel Elfstrand byggde och bodde i vänstra halvan av detta stenhus på N. Strandgatan. Högra halvan byggdes av hans svåger; här bodde senare bl.a. Daniel Elfbrink, Wilhelm Elfbrink och Lina Elfbrink f. Ekstedt.

 

En fortsättning, om Serrander, Lyman och Klingberg, kommer senare.