Mer om barnhusbarnet Elof Serrander

För en vecka sedan skrev jag om Elof Serranders oäkta son Elof Serrander (1873-1952) som lämnades till Allmänna barnhuset vid tre veckors ålder och sedan blev fosterbarn på Öland i sju år innan han flyttade till sin pappa, se En (halv)hemlig Serrander och Barnhusbarnet Carl Elof Gottlieb Serrander.

Några dagar senare blev jag uppringd av Åse Lo Skarsgård, som forskar om de barnhusbarn som kom till Öland (med fokus på just denna del av 1800-talet); hon hade hittat min artikel och kände väl till pojken och kunde bidra med mer fakta från Allmänna barnhusets arkiv. Framförallt hade där hon funnit en lapp med moderns namn! (Det var inte så vanligt att mödrarna lämnade sådana brev, men det hände.)

Elof Serranders mor.
Elof Serranders mor, Anna Lovisa Carlson. Allmänna barnhusets arkiv.

I detta fall står inte bara moderns namn Anna Lovisa Carlson utan också födelsedatum och ort så att hon kan identifieras (dåtidens motsvarighet till personnummer). Hon sägs vara född i Kumla 29 augusti 1850. Jag utgick från att det var tätorten (senare staden) Kumla nära Örebro, men där fanns ingen Anna Lovisa Carlson (eller Carlsdotter) född 1850. Men det finns två socknar till som heter Kumla, och i Kumla i Västmanland (söder om Sala) föddes Anna Lovisa Carlsdotter 28/9 1850. Datumet är visserligen fel, men det verkar rimligt med ett enkelt skrivfel, där någon förväxlat 28/9 och 29/8.

När Elof föds i Örebro 28/6 1873 står i Örebros födelsebok ”modren okänd från Hallsberg”, men Hallsberg är nog en nödlögn. Åldern, 23 år, är korrekt (fast avrundad uppåt). Vid dopet dagen därpå anges som faddrar ”Carl Fredr. Carlsson och Maria Carlsson, ogifta, båda från Kumla”. Jag tror nu att namnen var påhittade (med eller utan prästens goda minne); Anna Lovisas föräldrar hette Carl Fredrik Andersson och Maria Christina Florén, och det är knappast en slump att faddrarna har hennes föräldrars förnamn, kombinerade med hennes eget efternamn. Och Kumla var som sagt Anna Lovisas hemsocken, även om hon nu bodde i grannsocknen Kila, liksom hennes far och styvmor (hennes mor Maria hade dött redan 1851).

Anna Lovisa levde hela sitt liv i några olika socknar i samma område av Västmanland. Hon flyttade hemifrån vid 15 års ålder och arbetade som piga. Hur och var hon hösten 1872 träffade Elofs fader Elof Serrander (som då också var 22 år gammal och enligt kyrkoböckerna bodde i föräldrahemmet i Asker utanför Örebro, 10 mil från Kila) vet jag inte alls; Anna Lovisa var då piga i Fläckebo men flyttade på senhösten tillbaka till Kila socken.

Anna Lovisa Carlsdotter gifte sig 1879 med en 15 år äldre änkling med småbarn; de fick 4 gemensamma barn. Anna Lovisa dog i Kila 1925, 75 år gammal.

Jag har också fått en kopia på ett brev som pappan Elof Serrander skrev till Allmänna barnhuset när han 1880 tagit hand om pojken; han ber där om kläder, vilket barnhuset kunde förse sina barn med vid ett par tillfällen, utöver den fosterlön som utbetalades tills barnet var 14 år.

Men jag undrar fortfarande varför pappan tog hand om pojken, speciellt som han då var ogift.