Hela släkten Elfbrink

Jag har nu skrivit en utförlig artikel om hela släkten Elfbrink, med alla grenar. Sammanlagt 65 sidor, inklusive appendix med bl.a. Olof Elfbrinks föräldrars härstamning, och sambanden med släkten Elfstrand. Artikeln finns här: Släkten Elfbrink.

Godbitarna har jag berättat om här den senaste tiden, under arbetets gång.

Jag räknar inte med att någon vill läsa artikeln från pärm till pärm; jag ser den snarare som en uppslagsbok för mig själv och andra, och för kommande släktforskare.