Olof Elfbrinks möderne

Det är välkänt att grosshandlaren Olof Elfbrink (1773-1835) kom till Gävle från byn Västanå i Älvkarleby socken. Han var son till bonden Daniel Nilsson (1727-1815) och hans hustru Cajsa Jansdotter (1741-1824). Daniel Nilssons förfäder hade i flera generationer bott på samma gård i Västanå, och de förfäderna är beskrivna av flera tidigare släktforskare.1 Däremot har jag tidigare inte sett något om Cajsa Jansdotters ursprung, mer än att hon var född i Valbo.

Jag har nu lyckats spåra Cajsa; hon var född 9/8 1741 i byn Grinduga i Valbo, bara en mil fågelvägen från Västanå. Hennes far Jan Olofsson (1714-1789) var bonde i Grinduga, men 1759 bytte han (av okänd anledning) sitt hemman där mot ett i Västanå och flyttade dit med sin familj.2 Tre år senare (1762) gifter sig Cajsa med Daniel Nilsson i en av granngårdarna; Daniel är då änkling med småbarn.3 Daniel och Cajsa får ytterligare 7 barn, varav ett dör som ettåring.

Cajsa var dotter till Jan Olofsson och hans första hustru Anna Andersdotter (1718 – ca 1752), och med husförhörslängder och mantalslängder har det gått att följa Cajsas förfäder ytterligare två generationer bakåt, till bönder i slutet av 1600-talet i Grinduga, Harnäs, Lärkebo och Öhn, alla i Valbo socken.

Jag har nu gjort en sammanställning på åtta sidor om Cajsa Jansdotters förfäder och deras familjer; detta är främst som en dokumentation för framtiden, och är en del av ett pågående projekt att kartlägga hela släkten Elfbrink (Olofs fyra bröder tog också namnet Elfbrink, och fick många barn och senare ättlingar), men den som vill läsa mer detaljer än vad som står ovan finner dem här: Olof Elfbrinks mors härstamning


Noter:

  1. Se t.ex. Svenskt biografiskt lexikon: Elfbrink och Elfstrand.
  2. Detta hemman ägdes före bytet av det närbelägna Älvkarleö bruk, som ägde de flesta hemmanen i Västanå. (Däribland även Daniel Nilssons.)
  3. Daniel hade fått minst 4 barn med sin första hustru Brita Filipsdotter (1724-1761); flera hade kanske redan dött men minst ett lever och blir vuxet.