60 år sedan namnet Elfbrink dog ut!!

I februari i år var det 60 år sedan Elida Elfbrink avled. Hon var den sista som bar namnet Elfbrink och brors barnbarnsbarn till den förste Elfbrink, Olof Elbrink, som tog namnet 1788, då han lämnade sin hemby Västanå för storstaden Gävle.

Elida växte upp på Gästgiveriet i Skärplinge, som i generationer drivits av hennes familj. Hon flyttade som vuxen runt på en mängd olika orter i Sverige och verkar inte ha stannat länge någonstans; hennes arbeten har ofta med barn eller vård av gamla att göra. Hon är barnflicka i Gävle, Landskrona och Uppsala ( blott 150 m vårt hem på från Åsgränd), föreståndare för ett barnhem i Botkyrka och ett ålderdomshem i Ulricehamn. Till sist blir hon, som husmor på Sahlgrenska sjukhuset, kvar i Göteborg i 17 år.

Vid pensioneringen kom hon att återvända till Uppsala, där hon tillbringade de sista 30 åren av sitt liv. Hon avled 90 år gammal på ålderdomshemmet Andreas Ands Minne i Uppsala.

Läs mer om hennes liv här.