Pappas släkt i Värmland, samt min egen skolgång

Jag har här mest ägnat mig åt mammas släkt, men nu har jag även skrivit några sidor om pappas släkt, som består av värmländska bönder i några olika socknar i många generationer. Pappa var född i Säffle liksom hans föräldrar, men deras föräldrar kom från olika håll i Värmland. Se Janson mm i Värmland.

Jag har också skrivit om min egen ovanliga skolgång för ca 50 år sedan, med bl.a. nedanstående dagsvers ur Svenska Dagbladet som illustration, se Svante Janson: min skolgång.

En dagsvers om mig av signaturen Kajenn (Caj Lundgren), illustrerad av Fibben Hald, SvD 30/8 1967.