Falun och Sundborn

I förra veckan besökte vi Stora Hyttnäs i Sundborn, där mina förfäder Anna Klingberg (1676-1747) och hennes man Carl Ekman (?- ca 1721) bodde en tid och fick flera barn, däribland Carl Klingberg (1701-1782). (Den nuvarande byggnaden är dock från 1800-talet.)

Vi for även igenom den närbelägna byn Danholn där andra förfäder Daniel Danielsson (1694-1746) och hans far Daniel Danielsson (?-1710) varit bergsmän.

Danholn och (Stora) Hyttnäs idag.

Vi for också genom Falun och förbi olika platser där släktingar bott i början av 1900-talet. Tyvärr finns dessa hus inte heller kvar, men platserna visas på kartan nedan. Se sidan Falun för närmare förklaringar.

Faluns centrala delar. Bokstäverna A-D visar olika bostäder för släktingar, se texten. Husen finns i de flesta fall inte kvar, och det exakta läget inom kvarteret är ibland okänt.