Kungsladugården Vall och Kungsbäck

Vall (från öster) 2005
Vall

I slutet av 1800-talet ägdes Mackmyra bruk av Wilhelm Fogelmarck och hans hustru Emma född Elfbrink. Men de bodde bara sommartid på Mackmyra; större delen av året bodde de på herrgården Vall nära Gävle, som de dock inte ägde utan arrenderade av staten. Vall finns inte kvar i släkten och den delen av släktens historia kommer lätt i skymundan, men nu har jag samlat fakta om Vall från forntiden till idag, med tonvikt på Fogelmarcks tid, se sidan Vall.

Där står också om Kungsbäck, numera högskolans område, som också tillhörde släkten på 1800-talet.