Olof Elfbrink och skolor

Olof Elfbrink gick nog aldrig i skola som barn, men som vuxen verkar han ha lagt stor vikt vid skolor och undervisning. Han såg till att många av hans syskonsöner kom till Gävle och gick i Elementarskolan där (se Olof Elfbrinks syskonsöner, I och Olof Elfbrinks syskonsöner, II); de bodde då säkert hemma hos Olof och hans familj.1

Olof gav också stora donationer till folkskolor för ”vanliga barn”. Tillsammans med grosshandlarkollegorna Per Ennes (1756–1829) och Per Elfstrand (1783–1845, Olofs svåger och kompanjon) donerade han 1821 pengar för upprättandet av den s.k. Ennes–Elfbrink–Elfstrandska skolan i Gävle, en folkskola för barn från arbetarklassen; dessutom utfäste han sig långt senare att skänka en tomt för ett skolhus, något som hans son Daniel infriade efter Olofs död. Per Ennes donerade 5000 riksdaler banco; Olof Elfbrink och Per Elfstrand 2500 riksdaler banco var.2 Skolan var en Lancasterskola, dvs den drevs med s.k. växelundervisning, där de duktigaste eleverna undervisade de övriga.3

Likaså donerade Olof 5000 riksdaler banco till en folkskola i hembyn Västanå i Älvkarleby 1824. Även detta var en Lancasterskola. Den startades på initiativ av brukspatron Carl Tottie (1784–1850) på Älvkarleö bruk, men pengarna kom alltså från Elfbrink. Den var från början avsedd för hela Älvkarleby socken.4

Ritning till nytt skolhus 1842 på den av Daniel Elfbrink donerade tomten
  1. Elementarskolan i Gävle hade startats 1797 av Grosshandlaren Peter Brändström och avsåg att ge eleverna undervisning i språk och handel. Den hade många blivande handelsmän bland sina elever, bland annat Anders Petter Göransson, som kom till Gävle för att gå i skolan, och sedan blev kvar som grosshandlare.
  2. 2500 rdr bco år 1821 motsvarar 2020 ca 370 000 kr mätt med konsumentprisindex, och ca 12 Mkr mätt med löneindex.
  3. Skolan blev kommunal 1841, vid en stor omorganisation av Gävles skolor. (Strax innan stadgan om allmän folkskola 1842.) Den var sedan en av tre folkskolor i Gävle (varav en flickskola); den kallades vanligen Lancasterskolan. Det nya skolhuset byggdes 1842.
  4. 5000 rdr bco år 1824 motsvarar 2020 ca 750 000 kr mätt med konsumentprisindex, och ca 24 Mkr mätt med löneindex.